O-STA

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu se je udeležil sprejema ob praznovanju 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije v Berlinu

V sredo dopoldan, 22. junija, se je v rezidenci slovenskega veleposlaništva v Berlinu udeležil sprejema veleposlanice mag. Marte Kos Marko in posadil potomko mariborske vinske trte, najstarejše vinske trte na svetu.

Istega dne popoldan se je minister Žmavc, v nemškem zveznem parlamentu v Berlinu, srečal s Skupino nemško-slovenskega prijateljstva. Ob tej priliki je poslanki in predsednici Skupine nemško-slovenskega prijateljstva, gospe Marie-Luise Dött, podelil priznanje Urada Vlade Republike Slovenije za dolgoletne zasluge pri spodbujanju in krepitvi prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Skupna ocena obeh sogovornikov je bila, da se v nadaljuje dialog s poudarkom na razvojnih temah in prioritetah, ki bodo pomembne za razvoj obeh držav na kulturnem in gospodarskem področju.

Zvečer se je minister, v prostorih nemške zvezne dežele Spodnje Saške, udeležil sprejema in praznovanja ob 25. obletnici samostojnosti Republike Slovenije, kjer je nagovoril preko 300 zbranih gostov. Gostiteljica sprejema, veleposlanica Republike Slovenije mag. Marta Kos Marko, je v slavnostnem nagovoru spregovorila o pomenu 25. obletnice samostojne Slovenije.