O-STA

NLB izvedla izdajo triletnih obveznic družbe GEN-I, d.o.o.Naslov sporočila

15. julij 2016
NLB je za družbo GEN-I organizirala izdajo triletnih obveznic GE01 z donosnostjo 2,40 % letno. Obveznica je prvi dolgoročni dolžniški vrednostni papir, ki ga je družba GEN-I izdala.


Obveznica je bila v prvi prodaji namenjena izključno povabljenim institucionalnim vlagateljem, ki so vplačali celotno vrednosti izdaje v višini 13 mio EUR. Obveznice so bile vplačane in izdane v centralnem registru KDD dne 8. 7. 2016.

Kot je povedal Karel Kač, vodja projekta izdaje obveznic iz Poslovalnice za podjetniške finance:"Z izdajo obveznic smo v NLB družbi GEN-I zagotovili dolgoročne vire financiranja, kar ji omogoča uresničitev strateških naložb v prihodnjih letih. Razvejano sodelovanje med NLB in skupino GEN-I se s projektom izdaje obveznic še dodatno širi, kar želimo ohraniti tudi v prihodnje."

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost