O-STA

SZJ: Pripravništva - 1 leto po sprejemu akcijskega načrta

Spoštovani,

na področju pripravništev je bilo v preteklem letu precej aktivnosti in sprememb, vendarle te niso izpolnile pričakovanj glede celostne ureditve področja pripravništev v Sloveniji. Področja se urejajo zgolj manjšimi popravki zakonov, brez temeljite in celostne reforme (kamor bi sodila tudi prenova študijskih programov).

Ni zagotovil, da bodo sistemske rešitve, ki bi vzpostavile plačana pripravništev in zagotavljale pripravniška mesta, dejansko uvedene. Z manjšimi spremembami zakonodaje vlada sicer sledi akcijskemu načrtu za ureditev pripravništev, ampak s temi spremembami zagotovo ne izpolnjuje ciljev in rokov, ki so postavljeni. V nadaljevanju podrobno predstavljamo, kaj je bilo v enem letu narejeno.

23. julija 2015 se je Vlada RS seznanila z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki Sloveniji in sprejela Akcijski načrt v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništev v Sloveniji. V njem so bili predlagani ukrepi po področjih in ministrstvih z roki za sprejem sprememb.

Na Mladinskem svetu Slovenije smo pripravili pregled realizacije akcijskega načrta in stanje na področju urejanja pripravništev po posameznih resorjih. Dokument in infografiko vam pošiljamo v priponki.

Obe datoteki si lahko tudi direktno prenesete:

Za vprašanja ali pojasnila smo dosegljivi na pr@mss.si ali na 041 897 616.