O-STA

27. redna Skupščina NLB

Danes, 4. avgusta je potekala 27. redna Skupščina NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom 2015 in odločila o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 - 43,8 milijona evrov se dodeli edinemu delničarju banke (2,194 evra na delnico). V nadaljevanju je upravi in nadzornemu svetu NLB podelila razrešnico za poslovno leto 2015 ter potrdila izvolitev štirih novih članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Po odstopu treh članov Nadzornega sveta je slednji od aprila 2016 nemoteno deloval v šestčlanski zasedbi. Le-ti so v sodelovanju z SDH aktivno iskali nove kandidate za člane Nadzornega sveta. V postopku, ki je potekal skladno z zakonskimi zahtevami in internimi akti, je banka za izbrane kandidate pripravila oceno primernosti (Fit & Proper). S slednjo je, glede na določila ZBan-2, nadzorni svet NLB seznanil tudi oba regulatorja, ECB in BS. Primernost kandidatov je nato preverila tudi akreditacijska komisija SDH, med drugim tudi v osebnih intervjujih s kandidati. Ker se je nadzorni svet na včerajšnji korespondenčni seji seznanil z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Tita A. Erkerja in se hkrati strinjal s skrajšanjem odpovednega roka tako, da mu mandat preneha s koncem včerajšnjega dneva, so bili danes na skupščini imenovani štirje nadomestni člani.

S tem NLB d.d. dobiva celoten, devetčlanski Nadzorni svet, kot to predvideva statut. Sestavljajo ga: predsednik Primož Karpe, namestnica predsednika nadzornega sveta dr. Sergeja Slapničar in člani Uroš Ivanc, Andreas Klingen, dr. Laszlo Urban, Alexander Bayr, David Kastelic, David Eric Simon in Matjaž Titan.

Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta je ob tem poudaril, da: "smo z današnjim imenovanjem dobili izjemno usposobljeno ekipo domačih in tujih strokovnjakov z različnih področij. Po uspešni popolnitvi uprave imamo sedaj po daljšem času ponovno popolnjen tudi nadzorni svet, ki ima sedaj 9 članov, kot to predvideva statut banke. Z današnjim dnem ima torej NLB naposled urejeno korporativno upravljanje, kar je ob dobrem poslovanju in zmanjševanju obsega slabih posojil ključno za uspešno privatizacijo, ki je pred vrati."

Predstavitev danes imenovanih članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Matjaž Titan

Je univerzitetni diplomirani pravnik. Vrsto let je deloval v KDD kot vodja oddelka za pravno svetovanje, iz česar izhajajo njegove strokovne izkušnje poznavanja delovanja finančnih trgov in klirinških mehanizmov. V poslovni karieri je deloval kot svetovalec več bankam, med drugim tudi v procesu IPO pri NKBM. Trenutno deluje v okviru skupine National User Group pri Banki Slovenije za integracijo slovenskega kapitalskega trga v T28. Bil je direktor družbe Licet in član nadzornega sveta Daj Dam in je arbiter pri Združenju družb za upravljanje.

David Kastelic

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani strojnik, naknadno je opravil magisterij s področja marketinga. Do leta 1998 je bil zaposlen v Phillip Morisu, od takrat dalje pa je njegovo poklicno delovanje povezano z Zavarovalnico Maribor. Zadnjih 12 let je bil v zavarovalnici zaposlen na različnih vodstvenih funkcijah, funkcijo predsednika uprave opravlja še danes. Izkušnje z vodenjem je v preteklosti pridobil kot član upravnega odbora Sava osiguranje v Srbiji, član upravnega odbora Tabak v Makedoniji in kot predsednik nadzornega sveta Velebit Životno osiguranje. V tem trenutku opravlja še funkcijo podpredsednika NK Maribor, je član NS Jedrskega poola in predsednika revizijske komisije Jedrskega poola in častni konzul Republike Brazilije v Sloveniji.

Alexander Bayr

Je univerzitetni diplomirani ekonomist, z dolgoletnimi izkušnjami v trgovskem in bančnem sektorju. Trenutno opravlja delo direktorja prodaje v družbi BAWAG na Dunaju. V svoji karieri je deloval na različnih, predvsem izvršnih pozicijah, znotraj različnih bank v več evropskih državah - Slovaška, Avstrija, Slovenija. Bil je predsednik banke Bawag v Sloveniji in član Avstrijsko-Slovaške Trgovinske zbornice.

David Eric Simon

Univerzitetni diplomirani ekonomist, z dolgoletnimi izkušnjami s področja bančništva, finančnega poslovanja in vodenja družb. Njegove izkušnje vključujejo finančno prestrukturiranje (CSO Bank), deloval je tudi kot samostojni bančni svetovalec (Morgan Grenfell, PwC). Je član nadzornega sveta Czeck Aerospace Industries. Vodstvene pozicije je opravljal v American Express Bank, Byblos Bank in Commercial Bank of Kuwait, kot neodvisni svetovalec pa je sodeloval tudi z USAID in EBRD na področju razvoja bančnega sistema v srednji in vzhodni Evropi. Trenutno opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Jihlavan a.s.

NLB Korporativno komuniciranje