O-STA

Javna obravnava osnutka odloka za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju

V sredo, 10. avgusta 2016, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju.

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani, predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in zainteresirane javnosti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje