O-STA

Konferenca Jezikovna tehnologija in digitalna humanistika

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT) ob jubilejni deseti konferenci Jezikovne tehnologije, ki jo vsako drugo leto organizira vse od leta 1998, poleg rednih jezikovnotehnoloških vsebin konferenco programsko širi tudi na področje digitalne humanistike.

Digitalna humanistika je kot presek digitalnih tehnologij in humanistike aktualno raziskovalno področje, kjer se na eni strani digitalne tehnologije uporabljajo pri raziskavah v humanistiki za študij jezika, družbe in kulture, na drugi strani pa je humanistika tudi spodbudna za razvoj novih tehnoloških rešitev, kot kažejo npr. revija Journal of Digital Humanities, zveza ADHO s svojimi letnimi konferencami Digital Humanities in mreža NeDiMAH. V samem izhodišču je digitalna humanistika izrazito interdisciplinarno in kolaborativno raziskovalno delo, ki bistveno spreminja ustaljene humanistične pristope ter spodbuja razvoj novih analitičnih tehnik in metod, v slovenskem prostoru pa nima skupnega mesta za predstavitev dosežkov svojega dela in diskusijo med različnimi deležniki na področju.

Zato Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI od 29. 9. do 1. 10. 2016 organizirajo konferenco "Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika". Konferenca bo potekala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Na konferenci bomo slišali 5 vabljenih predavanj, čez 50 znanstvenih in študentskih prispevkov, organiziramo pa tudi panel o stanju in potrebah po terminološki podpori pri slovenskem znanstvenem pisanju. Urnik konference je dostopen na konferenčni spletni strani.

Registracija za udeležence brez prispevka je brezplačna, a zaradi lažje organizacije obvezna do 25. 8. 2016.

Sponzorji konference so podjetja Alpineon, Invita, Mikrografija in Uniport.

Lep pozdrav,

Tomaž Erjavec

Predsednik Programskega odbora

in

Darja Fišer

Predsednica Organizacijskega odbora