O-STA

Inženirska akademija Slovenije o stanju in izzivih tehniškega izobraževanja na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji

V zasledovanju svojega poslanstva vodi Inženirska akademija Slovenije (IAS) tematske večere na temo Izzivi tehniškega izobraževanja v Sloveniji. V središče 2. tematskega večera so tokrat postavili stanje in izzive tehniškega izobraževanja na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji, k razpravi pa povabili izbrane strokovnjake. Tematski večer bo potekal pod naslovom Bolonjska reforma in tehniško izobraževanje, v torek, 11. oktobra 2016, ob 16. uri, v Predavalnici 1 Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (Večna pot 113).

Tematski večer bo vodil član IAS, redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer vodi Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, prof. dr. Marko Topič. V živahni debati se mu bodo s svojimi prispevki pridružili strokovnjaki izobraževalne in gospodarske sfere. Prof. dr. Goran Turk z Univerze v Ljubljani bo povedal več o tem, kako se odvija Bolonjska reforma na Univerzi v Ljubljani, prof. dr. Borut Žalik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru pa bo izpostavil izzive na področju elektrotehnike, računalništva in informatike. Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh bo na tematskem večeru govoril o izzivih zakonodaje za visoko šolstvo in znanost, dr. Peter Venturini iz podjetja Helios bo na razpravi odprl temo sinergijskih učinkov sodelovanja univerz in inštitutov z industrijo, prof. dr. Uroš Urleb iz družbe Lek bo govoril o povezavah med visokim šolstvom in industrijo, eden izmed podpredsednikov IAS, prof. dr. Janez Možina, pa bo naslovil povezave med izobraževanjem, raziskavami in razvojem.

IAS deluje kot platforma za politiko in formiranje razvojnih perspektiv proizvodnih industrij, znanstvenih in tehnoloških raziskav in kvalitetnega inženirskega študija v Sloveniji. Med drugim si prizadeva za spodbudo ustvarjanju vrhunskih tehniških znanj, ki so osnova za tehnološki napredek in skladen trajnostni razvoj, za uveljavljanje vloge in vpliva tehniške inteligence v družbi nasploh in pri obravnavanju gospodarskih vprašanj ter razvoja. Obravnava temeljna vprašanja inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z vidika tehnološkega razvoja, sodeluje pri oblikovanju raziskovalne, tehnološke in inovacijske politike in predlaga ukrepe za dvig inovativnosti, za povečanje kakovosti raziskovalno-razvojnega dela in za pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov in inovacij v gospodarstvo. Predavanjem bo sledila razprava vseh prisotnih.

Dogodek je odprt za člane IAS in za zunanje udeležence, vsi pa imajo zagotovljeno parkiranje na parkirišču FKKT.