O-STA

Jamstvo za mlade mladim prinaša zaposlitve, a prostora za izboljšave je še veliko

Program Jamstvo za mlade, katerega cilj je mladim v roku 4 mesecev od prijave na Zavodu ponuditi zaposlitev ali usposabljanje ali pripravništvo ali vključitev v formalno izobraževanje, je v zadnjih treh letih dosegel pomembne rezultate za mlade po vsej Evropi. Tako trdi poročilo, ki ga je ta teden objavila Evropska komisija, ki navaja, da je 9 milijonov mladih v EU dobilo ponudbo za zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje skozi shemo Jamstva za mlade, 1,4 milijona mladih pa je program preko Pobude za zaposlovanje mladih tudi podprl. Na MSS smo skupaj z več mladinskimi organizacijami od leta 2013 vodili kampanjo za sprejetje Jamstva za mlade v Sloveniji in smo ob objavi tega poročila zadovoljni, da program prinaša spremembe in rezultate. Zato skupaj z Evropskim mladinskim forumom pozivamo k nadaljnji politični in finančni podpori programu, da bo lahko prinesel spremembe in izboljšanje položaja za vse mlade v EU.

Jamstvo za mlade po navedbah Evropske komisije spreminja načine, s katerimi se države lotevajo boja zoper brezposelnost mladih. Poročilo kaže na to, da je Jamstvo za mlade v mnogih državah sprožil premislek o tradicionalnih pristopih v boju z brezposelnostjo mladih, s poudarkom na hitri aktivaciji, individualnih pristopih in vzpostavljanju partnerstev različnih deležnikov, kjer marsikje pomembno vlogo igrajo tudi mladinske organizacije. Spremembe politik zahtevajo svoj čas in po skoraj treh letih izvajanja Jamstva za mlade so se te vendarle začele udejanjati.

MSS je zadovoljen, da Jamstvo za mlade sproža spremembe in dobiva svojo obliko, tudi v Sloveniji. Zato je zdaj čas in priložnost, da izkoristimo izkušnje preteklih treh let (tako pozitivne kot negativne), da dosežemo vse mlade in jim zagotovimo kvalitetne zaposlitve, pripravništva, vajeništva in izobraževanja. Zavedati se moramo, da je brezposelnost mladih še vedno skoraj enkrat višja od splošne brezposelnosti. Tako je bilo konec avgusta še vedno 19.588 registrirano brezposelnih mladih, kar je 20 % vse populacije mladih. Še vedno je skoraj vsaka druga mlada oseba zaposlena za določen čas, velik delež v prekarnih zaposlitvah. Še vedno več kot 50.000 mladih živi pod pragom tveganja revščine, med njimi so tudi tisti, ki sicer imajo zaposlitev. Skrb vzbuja tudi naraščanje NEET's, tj. mladih, ki so najdlje stran od trga dela, ki niso v izobraževanju, usposabljanju ali zaposlitvi. Te mlade številni ukrepi ne dosežejo in njihovo vključevanje v družbo bo tudi v prihodnje zahtevalo posebno pozornost in napore.

Poročilo Evropske komisije Slovenijo omenja v več delih in jo uvršča v skupino držav z izvedenimi pospešenimi reformami, kjer je Jamstvo za mlade dalo nov zagon in pospešilo razvoj politik. Med primeri dobre prakse jo omenja v povezavi z informiranjem mladih preko posebne podstrani za mlade na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in posebnih svetovalcev za mlade. Izpostavljena je tudi načrtovana reforma sistema vajeništva in primer medgeneracijskega prenosa znanj znotraj ukrepa Mentorstvo za mlade. Zadovoljni smo, da je Slovenija primer dobre prakse v povezavi z vključevanjem mladinskih organizacij v implementacijo in načrtovanje Jamstva za mlade, kjer je na naše zadovoljstvo kot dobra praksa omenjena kampanja Jamstvo za mlade, ki jo na MSS izvajamo skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami od oktobra 2013 naprej.

Med izzive, ki čakajo Slovenijo v prihodnje Evropska komisija uvršča nadaljnjo reševanje segmentacije trga dela, okrepljeno spremljanje izvajanja Jamstva za mlade, predvsem z vidika trajnosti učinkov vključitev na mlade in kvaliteto ponudb programa. Sredstva iz Pobude za zaposlovanje mladih je Slovenija v celoti namenila ukrepu Prvi izziv, ki ostaja eden od ključnih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih v Vzhodni Sloveniji, ki smo ga pomagale sooblikovati tudi mladinske organizacije.

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije:

"Na podlagi rezultatov izvajanja Jamstva za mlade v Sloveniji v prvih dveh letih in naše ankete o zadovoljstvu mladih s programom, smo na MSS lahko pozitivni kot tudi kritični do programa. Na eni strani smo bili delno uspešni pri aktivaciji tistih mladih, ki so ravno vstopili na trg dela, medtem ko smo bili na drugi strani manj uspešni pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih mladih in tistih, ki so najdlje oddaljeni od trga dela. Upamo, da bomo z ukrepi iz novega programa te probleme uspešno reševali. Naša naloga tako v Sloveniji kot EU je, da program okrepimo finančno in politično, saj dokazano prinaša spremembe, ki vendarle še ne dosegajo vseh mladih. Poskrbeti moramo, da bo prinašal kvalitetne vključitve in dolgotrajnejše zaposlitve. Na MSS verjamemo, da je shema Jamstvo za mlade, kljub vsem pomanjkljivostim, korak v pravo smer, ki na enem mestu združuje ukrepe in programe, ki prispevajo k zaposlovanju in večanju zaposljivosti mladih, hkrati je program doprinesel k boljšemu sodelovanju med resornimi ministrstvi. Program je po poročanju Evropske komisije prinesel premike po vsej Evropi, zato pričakujemo, da bo postal ključen steber novega Evropskega socialnega modela in del dolgoročne strategije na področju zaposlovanja mladih, ki jo Slovenija nujno potrebuje."

Priloga sporočilu za javnost:

  • Infografika Pričevanja mladih o programu Jamstvo za mlade

V nadaljnje branje priporočamo:

Za vprašanja ali pojasnila smo na voljo na pr@mss.si ali na 040 807 406 (Manja).

Za objavo se vam zahvaljujemo.

Mladinski svet Slovenije