O-STA

IBM predstavil nove rešitve s področja programske opreme, namenjene uporabnikom v bančništvu, financah in zavarovalništvu

IBM je napovedal nove rešitve na področju middleware programske opreme, ki so namenjene strankam na finančnih trgih, na področju bančništva in zavarovalništva in za reševanje tistih problemov, ki so značilni za to gospodarsko panogo. Nove rešitve bodo dopolnjevale tudi IBM-ove storitve in podpora, prav tako kot tudi aplikacijska programska oprema, ki jo po vsem svetu ponuja na tisoče nedovisnih ponudnikov programske opreme (Independent Software Vendors - ISVs).

IBM-ove middleware rešitve za finančne trge

IBM najavlja pet novih rešitev, s pomočjo katerih se bodo uporabniki lahko, še učinkoviteje kot doslej, lotevali nekaterih poslovnih prioritet na področju podjetij, ki delujejo na finančnih trgih: osnova tveganja in usklajenosti, vpogled v upravo, upravljanje s trgovanjem in z naročili, izmenjava finančnih informacij in integracija po zaključku posla. Gospodarska panoga financ se sooča z vse bolj obširno regulativo, zaradi katere morajo številna podjetja posodobiti svoje poslovne procese zato da zagotovijo ustrezne kontrole in da ustrezno merijo tveganja, s katerimi se soočajo ter da zagotavljajo usklajenost s predpisi in z zakonodajo. IBM-ova nova middleware rešitev za tveganje in usklajevanje (Risk and Compliance middleware) uporabnikom zagotavlja takšno infrastrukturo, ki je potrebna za upravljanje reguliranih procesov, kakršni so interne kontrole, shranjevanje podatkov, finančne objave in obvladovanje operativnih tveganj.

S kombiniranjem običajnih skupin podatkov in zmogljivosti integriranja z aplikacijsko funkcijo, ki jo zagotavljajo najboljši neodvisni ponudniki programske opreme, IBM ponuja takšno programsko opremo, ki uporabnikom s pomočjo prilagodljive infrastrukture učinkovito pomaga pri njihovem usklajevanju z zakonskimi zahtevami. V regulativnem okolju, za katero so značilne izredno hitre spremembe, lahko ta prilagodljivost učinkovito pomaga uporabnikom, da svoje usklajevanje s predpisi spreminjajo v pravo poslovno prednost.

Te rešitve podjetjem iz finančnega trga pomagajo pri obvladovanju dejavnosti usklajevanja s celo vrsto predpisov in smernic različnih agencij.

IBM-ove middleware rešitve za bančništvo

Z namenom, da bi strankam na področju bančništva zagotovili kar najbolj kakovostne storitve, seveda ob čim nižjih stroških, je IBM napovedal rešitve za obdelavo plačil v prodaji na debelo, za transformacijo bančnih podružnic, za transformacijo osnovnih sistemov, za pooblaščanje poslovnih poti in za tveganje ter usklajevanje. IBM-ova rešitev, ki je namenjena obdelavi plačil v prodaji na debelo (Wholesale Payments Processing Solution) uporabnikom omogoča, da centralizirajo in upravljajo ponavljajoče se plačilne procese ter da konsolidirajo dostop do zunanjih finančnih virov, to pa bankam daje možnost, da se izognejo nekaterim dosedanjim dragim postopkom, ki se vrh tega še po nepotrebnem podvajajo. IBM-ova rešitev, ki je namenjena transformaciji podružnic (Branch Transformation Solution) zagotavlja prilagodljivo, postopno nadgradljivo in varno bančno infrastrukturo, ki bankam omogoča selitev s področja zastarelih in težko obvladljivih sistemov informacijske tehnologije, ki še marsikje delujejo po bančnih podružnicah. Dodatno k temu omenjena rešitev bančnim podružnicam bistveno olajša dostop do informacij in medsebojno sodelovanje, to pa bankam učinkovito pomaga pri izboljševanju produktivnosti tistih zaposlenih, ki imajo neposreden stik s strankami, bančno podružnico pa na novo opredeljuje kot sodoben finančni center, ki ponuja vse storitve in je sposoben svojim strankam prodati še veliko več kot doslej.

IBM-ove middleware rešitve za zavarovalništvo

V današnjih časih so zavarovalnice izpostavljene vse bolj naraščajočim pritiskom za izboljšanje svoje operativne učinkovitosti. Za zmanjševanje teh pritiskov ima IBM na voljo pet novih ponudb, ki so namenjene zavarovalnicam: integrirano upravljanje škodnih zahtevkov (Integrated Claims Management), integrirano prevzemanje obveznosti (Integrated Underwriting), upravljanje zavarovalnih polic (Policy Management), integracija prodajnih poti (Channel Distribution Integration) in vpogled v zavarovanje strank (Insurance Customer Insight). Najnovejša IBM-ova rešitev integriranega upravljanja zahtevkov na primer zavarovalniškim agentom pomaga tako pri povečevanju zmogljivosti in učinkovitosti pri njihovem organiziranju zahtevkov s pomočjo hitrejšega odvijanja postopka poravnave. IBM je ključni ponudnik programske opreme, ki je namenjena gospodarski panogi zavarovalništva.

IBM-ove middleware rešitve za zavarovalništvo uspešno združujejo IBM-ove osnovne zmogljivosti programske opreme in za to gospodarsko panogo značilni IBM-ov middleware, to povezovanje pa še dodatno razširjajo zmogljivosti zelo učinkovitega IBM-ovega ekosistema poslovnih partnerjev.IBM-ova rešitev integracije prodajnih poti, denimo, vzpodbuja in podpira osnovne zmogljivosti rešitev WebSphere Business Integration, WebSphere Portal in izdelkov Tivoli, ki jih dopolnjujejo zmogljivosti specifičnega middlewarea, ki jih zagotavljata adapter WebSphere Business Integration ACORD in Financial Services Portal Workbench Framework."Naše najnovejše rešitve programske opreme odražajo tisti način, s katerim naše stranke želijo kupovati informacijsko tehnologijo. Stranke namreč IBM-u zagotavljajo, da želijo kupovati takšne rešitve programske opreme, ki so po eni strani stroškovno učinkovite in prilagodljive, po drugi strani pa ponujajo vse tisto, kar je značilno za zahteve gospodarske panoge zavarovalništva", je poudaril Paraic Sweeney, podpredsednik IBM-ovega oddelka za trženje, za industrijske rešitve in za poslovno integracijo.

"Prav zaradi naglih sprememb, ki se dogajajo na tržišču, odlični poslovni stiki, ki jih vzdržujemo z IBM-om, našemu podjetju učinkovito pomagajo pri ponudbi takšnih virov, ki se odlično prilagajajo vsem tistim zahtevam, ki so še posebej značilne za to vertikalno organizirano tržišče", je izjavil Len Lombardo, direktor za področje informatike v podjetju TransUnion.

O IBM-u

IBM, največja svetovna družba za informacijsko tehnologijo, se ponaša z osemdesetimi leti vodilne vloge na področju podpore za prenovo podjetij. IBM-ova programska oprema ponuja širok izbor middlewarea in operacijskih sistemov, namenjenih vsem vrstam računalniških platform, kar uporabnikom omogoča, da si zagotovijo vse tiste prednosti, ki jih ponuja obdobje računalništva na zahtevo. Najhitrejši način, da si pridobite še več informacij o IBM-ovi programski opremi, je obisk IBM-ove domače strani za programsko opremo na spletnem naslovu http://www.software.ibm.com.