O-STA

Cisco in IBM predstavljata nov model za varno poslovanje

Cisco in IBM predstavljata nov model za varno poslovanje Vodilna ponudnika na področju računalništva uspešno sodelujeta pri zagotavljanju izdelkov, tehnologij in storitev, namenjenih varnosti in uporabnikom pri njihovem poslovanju ponujata višjo raven zaščite

IBM in Cisco SystemsŽ uspešno sodelujeta pri zagotavljanju pomoči podjetjem pri učinkovitem obvladovanju njihovih najpomembnejših izzivov s področja varnosti in zmanjševanja stroškov.

IBM in CiscoŽ sodelujeta pri reševanju zelo razširjenega problema, s katerim se srečujejo v številnih podjetjih - z neučinkovito in z neuspešno varnostjo, ki je posledica sestavljanja raznovrstnih in med seboj nezdružljivih varnostnih izdelkov ter storitev. Podjetja in vlade ugotavljajo, da bi potrebovali učinkovitejši način za varovanje svojega poslovanja pred povečanim obsegom groženj zunanjih hekerjev, za uspešno borbo proti dragim računalniškim virusom in črvom ter za izboljšani nadzor nad dostopom svojih zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev do internih podatkov ter aplikacij.

Pomemben del dolgoletnega strateškega zavezništva med družbama IBM in Cisco predstavlja njuno skupno prizadevanje za integracijo različnih izdelkov, ki pomagajo uporabnikom pri ustvarjanju takšnih samozaščitnih delovnih okolij, ki bodo vključevala vse kritične točke poslovnega računalništva - vse od prenosnih računalnikov do najpomembnejših korporacijskih podatkov. Ta avtomatizirani pristop do varnosti informacij učinkovito pripomore k poenostavljanju varnosti, k zmanjševanju stroškov implementacije in administracije ter k povečevanju produktivnosti poslovanja. Na ta način uporabniki hitreje pridobivajo tiste bistvene prednosti, ki jim jih ponuja poslovanje na zahtevo.

Po zaslugi tega sodelovanja uporabniki lahko s pomočjo integriranih varostnih tehnologij, ki jih zagotavljata IBM in Cisco, učinkovito zavarujejo svoje sisteme, aplikacije in omrežja. Ključne točke za vzpostavljanje varnosti se lahko sedaj med seboj "pogovarjajo" in pomagajo pri prepoznavanju tistih sistemov, ki niso usklajeni z uveljavljenimi varnostnimi politikami ter prispevajo k odkrivanju neposrednih varnostnih groženj. Če so ugotovljeni neusklajeni sistemi ali grožnje, se lahko varnostne tehnologije, ki jih zagotavljata IBM in Cisco, samodejno prilagajajo kršitvam varnostnih predpisov, obenem pa pomagajo pri zniževanju s tem povezanih stroškov za odpravljanje težav.

"Kot vodilni proizvajalec širokega razpona polprevodniških komponent in integriranih vezij, se naše podjetje National Semiconductor dobro zaveda vseh izzivov, ki so povezani z uveljavljanjem učinkovite in celovite varnosti, ko gre za izbor izdelkov, ki jih dobivamo od najrazličnejših ponudnikov. Ta povezava dveh velikih podjetij, ki sta vodilni na področju svoje gospodarske panoge, uspešno pripomore pri obvladovanju teh varnostnih izzivov, obenem pa dramatično izboljšuje ne samo že doseženo stopnjo varnosti ampak obenem tudi zmanjšuje tveganje in stroške," je izjavil Ulrich Seif, višji podpredsednik in direktor za informatiko pri podjetju National Semiconductor.

V začetku bosta Cisco in IBM skupno dobavljala naslednje rešitve:

Integrirana preskrba uporabnikov (Integrated user provisioning) - Nova integracija med kontrolnim strežnikom za varen dostop Cisco Secure Access Control Server (ACS) in med programsko opremo IBM TivoliŽ Identity Manager uporabnikom lahko učinkovito pomaga pri zmanjševanju stroškov obvladovanja velikega števila identifikacij zaposlenih, poslovnih partnerjev in strank v širokem razponu omrežno povezanih poslovnih aplikacij. Ta integracija lahko učinkovito zmanjšuje skupna varnostna tveganja, kakršna so na primer neveljavni pristopi strank, ki predstavljajo veliko nadlogo za kakšnih 60 odstotkov vseh velikih podjetij, saj lahko vodijo v krajo identitete ali krajo intelektualne lastnine. Ta nova integracija lahko skrajša tudi čas, ki je potreben za usposabljanje novih uslužbencev, da so produktivni s polnim dostopom do vseh ustreznih aplikacij in do infrastrukture omrežja.

Integrirana varnost končne točke (Integrated endpoint security) - Podjetja odslej lahko uporabljajo vgrajeni varnostni čip. Gre za tehnologijo IBM ThinkVantage, ki je v uporabi tako pri prenosnih računalnikih iz družine IBM ThinkPadŽ kot tudi pri namiznih računalnikih iz družine ThinkCentre in skrbi za neprekinjeno povezovanje s povečano varnostjo tako z žično kot brezžično povezanimi omrežji, z uporabo ustreznih rešitev novega Ciscovega virtualnega zasebnega omrežja (Cisco virtual private network - VPN). Po zaslugi uporabe šifriranih informacij za overjanje, ki so shranjene v notranjosti strojne opreme in so povezane z varno povezljivostjo, ki jo zagotavljajo Cisco-va virtualna zasebna omrežja, uporabniki lahko učinkovito preprečujejo nepooblaščene dostope do omrežja iz daljave. Cisco Security Agent bo prav tako integriran z IBM-ovimi odjemalci in strežniki, kar bo prispevalo k zagotavljanju dinamičnega varovanja omrežja pred napadi črvov in virusov, ki nimajo opredeljenega podpisa ali obrambe, skupaj z zmanjšano potrebo po neprestanem posodabljanju programske opreme za varnost končne točke. IBM načrtuje tudi ponudbo programske opreme Cisco Security Agent prek spletne strani www.ibm.com ob nakupu izdelkov IBM eServer xSeriesŽ od IBM-a. Te nove zmogljivosti in opcije razpoložljivosti lahko stroškovno učinkovito zagotavljajo izboljšano varnost po celotnih omrežno povezanih storitvah in virih, ki so odločilnega pomena za poslovanje.

Avtomatizirano usklajevanje (Automated compliance) - IBM se prav tako namerava pridružiti Ciscovemu programu za nadzor dostopa do omrežja (Cisco Network Admission Control - NAC) in načrtuje integracijo določenih izdelkov programske opreme za upravljanje z varnostjo (IBM Tivoli security management software) s Ciscovimi izdelki infrastrukture, ki so vključeni v ta program. Ciscov program NAC odločilno prispeva k izboljšani varnosti v okviru omrežja tako, da uporabnikom omogoča, da pregledujejo varnostni status svojih končnih točk, med katere sodijo na primer osebni računalniki in strežniki ter da samodejno bodisi daje ali zavrača dovoljenja za dostop do kritično potrebnih virov omrežja in sistemskih virov, na podlagi vnaprej opredeljenih korporacijskih varnostnih politik za področje informacijske infrastrukture strank. IBM-ova udeležba v Ciscovem programu NAC bo razširila njegovo zmogljivost za avtomatično pregledovanje pooblastil za sisteme in za aplikacije in bo zagotovila učinkovitejše strategije zdravljenja za tiste končne točke, ki niso usklajene in ki bi sicer utegnile podjetjem povzročati grožnje za njihovo varnost.

Varnostne storitve (Security services) - IBM-ov oddelek za globalne storitve (IBM Global Services) bo zagotovil storitve, ki bodo pomagale pri ocenjevanju kombinirane infrastrukture informacijske tehnologije strank, ki jo zagotavljata IBM in Cisco; oblikoval in implementiral bo integrirane varnostne rešitve za učinkovito varovanje najpomebnejših delov infrastrukture in ponujal bo takšne storitve, ki bodo zagotavljale strokovno znanje za upravljanje varnostnih dejavnosti strank in bodo, po potrebi, poskrbele za varnostni nadzor ali pa ga bodo zaupale zunanjim izvajalcem.

Globalno strateško zavezništvo, ki je že uveljavljeno med družbama IBM in Cisco, strankam ponuja integrirane rešitve elektronskega poslovanja, ki so vodilne v svoji gospodarski panogi. Obe omenjeni podjetji črpata iz svojih bogatih zmogljivosti, s katerimi se ponašata na področju internetne infrastrukture, sistemov za elektronsko poslovanje, omrežij, varnosti in storitev za zagotavljanje celovitih internetnih poslovnih rešitev, namenjenih tako tistim podjetjem, ki so bodisi sama uporabniki storitev kot tudi tistim podjetjem, ki storitve ponujajo drugim uporabnikom.

Razpoložljivost

Razpoložljivost programske opreme "IBM Tivoli Identity Manager agent" za nadzorni strežnik Cisco Secure Access Control Server je načrtovana za marec letošnjega leta, medtem ko je integracija med varnostnim podsistemom IBM Embedded Security Subsystem in med odjemalcem Cisco VPN Client že na voljo. Cisco Security Agent je že na voljo na IBM-ovih strežnikih in bo na voljo tistim uporabnikom, ki imajo strežnike IBM eServer xSeries na spletni strani www.ibm.com. Prav tako so že na voljo varnostne storitve, ki jih zagotavlja IBM-ov oddelek za globalne storitve (IBM Global Services).

####

O družbi Cisco Systems

Družba Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilna v svetovnem merilu na področju omrežij za internet. Novice in informacije družbe Cisco so vam na voljo na spletni strani http://www.cisco.com.

O IBM-u

IBM je največja družba za informacijsko tehnologijo na svetu in se ponaša z osemdesetimi leti vodilne vloge pri podpori podjetjem na področju inovacij. Če želite še več informacij o IBM-u, si oglejte njegovo spletno stran http://www.ibm.com.

Š Cisco Systems in IBM, Cisco, Cisco Systems in Cisco Systems logotipi so blagovne znamke družbe Cisco Systems, Inc. IBM, eServer, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkVantage, Tivoli in xSeries so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe International Business Machines Corporation v ZDA, v drugih državah ali tako v ZDA kot tudi v drugih državah. Vsa druga imena družb, izdelkov ali storitev so lahko blagovne znamke ali storitvene znamke drugih lastnikov. Po uporabi besede "partner" ni mogoče sklepati na partnersko povezavo med družbo Cisco ali IBM in med kakršnokoli drugo družbo.

Kontaktne osebe :

Amy Hughes Cas Purdy Roberta DeTata

Cisco Systems, Inc. IBM Corp. Cisco Systems, Inc.

(408) 525-8471 (512) 286-3208 (408) 527-6388

amhughes@cisco.com cpurdy@us.ibm.com rdetata@cisco.com

IBM Slovenija, +38614796600, info@si.ibm.com