O-STA

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je mudil na delovnem obisku v Primorsko - goranski županiji in na Reki

Ministra Žmavca sta na županijskem sedežu sprejela predsednik primorsko-goranske županije, gospod Zlatko Komadina in Župan mesta Reka, gospod Vojko Obersnel. Sprejema so se udeležili tudi veleposlanica Republike Slovenije na Hrvaškem, gospa Smiljana Knez, namestnik predsednika županije, gospod Petar Mamula, in namestnik župana mesta Reka, gospod Miroslav Matešič.

Tema sestanka je bilo sodelovanje obeh držav predvsem pri skrbi za slovensko narodno skupnost na Hrvaškem. S tem namenom so dogodku prisostvovali tudi predsednik Sveta slovenske nacionalne manjšine v Primorsko-goranski županiji, gospod Vasja Simonič, predsednik Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Reka, gospod Boris Rejec ter predsednik Slovenskega društva Bazovica, gospod Zvonimir Stipetić.

Po uvodnem nagovoru je predsednik Komadina poudaril dosedanje dobro sodelovanje s predstavniki slovenske manjšine v Primorsko-goranski županiji, prav tako pa tudi dobro sodelovanje s slovenskimi društvi, ki delujejo na območju županije. Poseben poudarek je namenil področju izobraževanja ter podpori Županije nadaljnjim prizadevanjem za širitev možnosti za učenje slovenskega jezika na vseh nivojih izobraževanja, od vrtcev do univerzitetnega nivoja, kjer obstaja želja in volja, da se v okviru Univerze Reka vzpostavi Lektorat slovenskega jezika.

Predsednik Komadina je poudaril, da je mnenja, da sta lahko obe strani zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem ter da je v nadaljevanju potrebno veliko pozornosti usmeriti še na sodelovanje na gospodarskem področju ter izboljšanju infrastrukturne povezanosti na celotnem čezmejnem območju. Zelo pomembno se mu zdi tudi sodelovanje na področju priprave in izvajanja skupnih čezmejnih projektov, ki se sofinancirajo iz naslova evropskih sredstev. Trenutno jih županija, skupaj s partnerji izvaja 10, pred nedavnim pa so ravno v Domu Bazovica podpisali pogodbo o začetku sodelovanja na projektu "Mala barka 2", ki pomeni nadaljevanje projekta ohranjanje tradicije avtohtonih bark na našem skupnem čezmejnem območju.

Župan Obersnel je poudaril, da etnični pluralizem, ki se neguje na Reki in na celotnem obmejnem območju, predstavlja pomembno kakovost skupnega bivanjskega prostora, hkrati pa predstavlja kakovost in eno od pomembnih smernic vodenja politike EU.

"Prav ta multikulturalnost našega kraja in regije, pa je bila tudi eden od glavnih razlogov, da smo pridobili status in naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2020", je poudaril Obersnel.

Sodelovanje s slovensko manjšino poteka na mnogih področjih. Posebej pa je bilo izpostavljeno sodelovanje ter številne aktivnosti na področju šolstva, konkretno na poučevanju slovenskega jezika, ki poteka na osnovnih šolah Pećine in Kozala, trenutno pa poteka tudi proučevanje interesa za učenje slovenskega jezika v vrtcih na Reki.

Minister Žmavc se je gostiteljem zahvalil za sprejem in gostoljubje ter poudaril željo po nadaljevanju in krepitvi obstoječih dobrih odnosov in sodelovanja med pripadniki slovenske manjšine in primorsko - goranske županije ter mesta Reka. Izpostavil je pomen povezovanja na regionalni in lokalni, saj je tudi politike razvoja EU usmerjena v razvoj regij, ne glede na meje med državami, saj je ta skupni čezmejni prostor, nova dobra osnova za številne razvojne aktivnosti, ki lahko pomenijo dvig kakovosti bivanja na tem območju.

Kot primer dobre povezanosti čezmejnega področja je izpostavil sodelovanje z italijansko Deželo Furlanijo-Julijsko krajino. Iniciative za sodelovanje in izvedbo skupnih projektov pa bi po njegovem mnenju zmeraj morale prihajati iz lokalnega in regionalnega nivoja, kar bi lahko pomenilo novo združevanje moči za koriščenje evropskih sredstev, s katerimi bi realizirali skupne razvojne iniciative. Pri tem pa narodne manjšine seveda lahko igrajo pomembno vlogo ter jih je potrebno v prihodnje vse bolj intenzivno vključevati v ta razvojna prizadevanja.

Minister Žmavc je kot zelo pomembno izpostavil sodelovanje univerz iz Slovenije z Univerzo na Reki in tukaj vidi veliko možnosti za študentske izmenjave ter študije na obeh straneh meje, saj v današnjem času veliko govorimo o "kroženju možganov". Pri tem vidi veliko prednosti za pridobivanje novih izkušenj in spoznanj mladih, ki lahko na ta način poleg študija spoznavajo tudi drugačne kulturne in druge značilnosti držav, kjer študirajo, več poudarka pa moramo nameniti vzpostavljanju dobrih možnosti za vrnitev študentov nazaj v svoje matične države, kjer se potem ta znanja in izkušnje lahko koristno vključujejo v razvojne aktivnosti mest in države na vseh področjih.

Poseben poudarek pri sodelovanju je minister Žmavc namenil sodelovanju na gospodarskem področju, za kar se bo zavzemal tudi kot član Vlade RS ter bo na eni od naslednjih sej vlade o pomeni in vsebini današnjih pogovorov obvestil tudi ostale člane vlade.

Veleposlanica dr. Knez je pohvalila dobro sodelovanje predstavnikov mesta Reka in Županije s slovensko manjšino ter kot enega pomembnih prihodnjih projektov najavila ponovno vzpostavitev Lektorata na Univerzi v Reki.

Pozitivno mnenje glede sodelovanja z mestnimi in županijskimi oblastmi so izrekli tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti in svetov za slovensko narodno manjšino Simonič in Rejec ter predsednik Slovenskega društva Bazovica, Stipetić.