O-STA

Podeljena svečana listina in priznanja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

Na torkovi 17. seji Sveta Mestne občine Velenje so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor uprave mag. Iztok Mori in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Drago Seme predali svečano listino Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), ki se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za življenjsko delo, in priznanja AVP.

Svečano listino AVP je prejel Jože Melanšek, ki je eden izmed najaktivnejših članov SPV. V svetu opozarja na nepravilnosti v cestnem prometu, na njegovo pobudo je bil opravljen pregled in ocena varnosti na vseh avtobusnih postajališčih v Velenju. Aktivnosti sveta zabeleži tudi s fotografskim aparatom.

Bronasti znak Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je prejel Boštjan Hribar iz Šolskega centra Velenje, srebrni znak Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je prejel Blaž Dukarič iz Krajevne skupnosti Gorica, zlati znak Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa pa je prejel Nikolaj Smrečnik iz Policijske postaje Velenje. Vsi prejemniki so člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Velenje.

Prejemniki priznanj so izjemno prispevali k večji varnosti v prometu na področjih za razvijanje preventivnega in pedagoškega dela; zaslužni so za dolgoletno uspešno delo v organizacijah, ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo na področju preventive in vzgoje v prometu; za izjemne dosežke na raziskovalnem in razvojnem področju; za publicistično delo ter za izjemne dosežke in inovacije na drugih področjih, ki so pomembni za varnost v prometu.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje