O-STA

Slavnostna prireditev na Fakulteti za elektrotehniko ob Tednu Univerze v Ljubljani 2016

Slavnostna prireditev ob Tednu Univerze v Ljubljani je na Fakulteti za elektrotehniko potekala v torek, 6. decembra 2016. Na njej so predstavili odmevne dosežke zaposlenih, sodelavcev in študentov fakultete ter objavili Univerzitetna priznanja in nagrade, ki so jih prejeli zaposleni in študentje. S ponosom so podelili tudi Fakultetne nagrade in priznanja.

Priznanja Univerze v Ljubljani so prejeli:

Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda je prejel prof. dr. Igor Škrjanc.

Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem Univerze v Ljubljani, za izjemne pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke so danes na univerzi prejeli: doc. dr. Matej Kranjc, doc dr. Benjamin Lipovšek in doc. dr. Grega Jakus.

Univerzitetno Prešernovo nagrado za l. 2016 je prejel Gregor Černe, za zaključno delo z naslovom: Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov, pod mentorstvom prof. dr. Igorja Škrjanca

Svečano listino za študente Univerze v Ljubljani za najboljše študijske dosežke sta prejela

Timotej Gruden in Aljaž Blatnik.

Rektorjevo priznanje študentom Univerze v Ljubljani za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti je prejelo Združenje študentov elektrotehnike in računalništva (FE in FRI) EESTEC.

Za enega od najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016 je bil nagrajen doc. dr. Žiga Špiclin in sicer za slikanje možganov, ki omogoča nov pristop k modeliranju porazdelitve sivinskih vrednosti v večsekvenčnih MR slikah in omogoča spremljanje razvoja in zdravljenja možganskih bolezni.

Po obeležitvi Univerzitetnih nagrad je prof. dr. Matjaž Mihelj, ob sodelovanju študenta Robija Bojanca, izvedel izvrstno strokovno predavanje o projektu in tekmovanju Cybathlon, na katerem je fakultetna ekipa Team Avalanche dosegla izvrstno 3. mesto.

Nato so podelili še nagrade in priznanja Fakultete za elektrotehniko:

Prešernove nagrade za leto 2016 so prejeli:

- Tomaž Kos, za delo z naslovom: Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov, pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Klančarja in somentorja doc. dr. Tadeja Rojaca,

- Sebastjan Fabijan, za delo z naslovom: Razvoj vmesnika za biometrično prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji, pod mentorstvom doc. dr. Vitomira Štruca,

- Denis Sušin, za delo z naslovom: Repetitivna regulacija hitrosti sinhronskega stroja s trajnimi magneti, pod mentorstvom doc. dr. Mitje Nemca.

Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo z naslovom "Optimizacija hrapavosti spojev v tankoplastnih silicijevih sončnih celicah s tridimenzionalnim optičnim modeliranjem" s področja elektrotehnike je prejel dr. Martin Sever.

Vidmarjevo nagrado učitelju, kot priznanje za uspešno in celovito pedagoško delo, je prejel prof. dr. Matjaž Mihelj.

Vidmarjevo nagrado asistentu, kot priznanje za celovito pedagoško delo, je prejel izr. prof. dr. Gregor Klančar.

Vidmarjevo nagrado za celovit pristop pri mentorstvu študentom na praktičnem izobraževanju je prejelo podjetje Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Nagrade fakultetnim sodelavcem za pomemben prispevek k delovanju fakultete so prejeli:

- Tomaž Plestenjak, vodja tehnično-vzdrževalne službe,

- delavke v Študijskem sektorju in

- mag. Maja Slovenc, tajnik fakultete.

Fakulteta za elektrotehniko je leto 2016 obeležila kot zelo uspešno na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem in poslovnem področju.

-----------------------------------------------------

Na fotografijah:

Nagrade in priznanja so prejeli tako zaposleni, kot študenti in poslovni partnerji

Prof. dr. Igor Papič, dekan, je prof. dr. Matjažu Mihlju podelil Vidmarjevo nagrado za učitelja za uspešno in celovito pedagoško delo

Prejemniki Fakultetnih Prešernovih nagrad z dekanom, prof. dr. Igorjem Papičem

Vidmarjevo nagrado asistentu kot priznanje za celovito pedagoško delo je prejel izr. prof. dr. Gregor Klančar

Za celovit pristop pri mentorstvu študentom na praktičnem izobraževanju je Vidmarjevo nagrado prejelo podjetje Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo s področja elektrotehnike je prejel dr. Martin Sever.