O-STA

Ekipa študentov z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko razvila Fear Index

"Think Again" (premisli) je kampanja skupine študentov 2. letnika študija Multimedija ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, ki spodbuja študente Univerze v Ljubljani k samostojnemu razmišljanju o navidezni medijski nepristranskosti v zvezi s trenutno migrantsko krizo. V ta namen so razvili t.i. Fear Index.

Med 47 projekti uvrščen med najboljše 3

Mediji pri svojem poročanju mnogokrat niso nepristranski, pač pa v svojih prispevkih podpihujejo takšen ali drugačen ekstremizem. Študentje so zato razvili Fear Index - algoritem, s katerim se ocenjujejo stopnje strahu v besedilu. Algoritem deluje na principu podatkovne baze besed in besednih zvez, ki v bralcu vzbudijo negativen čustven odziv. Iz provokativnih besed je izračunan Fear Index, iz katerega je razvidno, v kolikšni meri analizirani članek vzbuja strah in negativne odzive v ljudeh. Med 47 projekti "Challenge extremism" iz držav Evropske unije, pa tudi širše regije, je bil projekt uvrščen med najboljše 3, ekipa študentov pa je včeraj, 7.12.2016, odpotovala na regionalno tekmovanje OSCE v Hamburg. Že sama uvrstitev je študentom in Univerzi v Ljubljani prinesla tudi denarno nagrado.

Kampanjo je skupina študentov 2. letnika študija Multimedija Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zasnovala v okviru predmeta "IKT in družba" pod mentorstvom profesorjev dr. Tanje Oblak Črnič in dr. Dejana Verčiča s Fakultete za družbene vede ter sponzorstvom Facebooka in Ministrstva za kulturo in izobraževanje ZDA.

Več na: http://www.thinkagain.si/ oz. https://www.facebook.com/thinkagainpremisli/?fref=ts