O-STA

Mestna občina Velenje na zadnjem razpisu pridobila odobrenih 11 javnih del

Zavod za zaposlovanje je 4. novembra objavil Javno povabilo za izbor programov za javna dela 2017, na katerega se je, kot vsako leto, prijavila tudi Mestna občina Velenje in njeni javni zavodi.

Mestna občina Velenje je dobila odobrenih 11 udeležencev javnih del, od tega smo v programe vključili 4 invalidne osebe.

Dodatno smo v Velenju dobili še 46 odobrenih javnih del. Na področju zdravstva in sociale smo prejeli odobrenih 9 oseb, na področju kulture in mladine 20 oseb, na področju športa 4 osebe ter na področju izobraževanja 13 oseb. Dela bodo opravljali na Centru za socialno delo Velenje, Varstveno-delovnem centru Saša, Inštitutu Integra Velenje, Društvu Novus, pri Rdečem križu Slovenija - Območno združenje Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Športni zvezi Velenje, Knjižnici Velenje, Muzeju Velenje, Ustanovi Velenjska knjižna fundacija, pri Bošnjaškem mladinskem kulturnem društvu, Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, Društvu brezposelnih Slovenije, v Mladinskem centru Velenje ter Osnovni šoli Antona Aškerca, Andragoškemu zavodu Ljudska univerza Velenje in Šolskem centru Velenje.

Zavod za zaposlovanje zagotavlja udeležencem programov javnih del 75 % sredstev za plače, sredstva odpravnine ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela ter sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

Na podlagi stanja na trgu dela lahko Zavod za zaposlovanje za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo dolgotrajno brezposelni invalidi, ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo, in v katere bo vključena najmanj polovica dolgotrajno brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež plač udeležencem.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje