O-STA

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije obeležuje 25 let delovanja

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), katerega predsednik je prof. dr. Marko Čepin z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, obeležuje 25 let delovanja. Društvo združuje več kot 300 članov iz slovenskih znanstveno-raziskovalnih, strokovnih, industrijskih, regulatornih in drugih organizacij na področju jedrske energije in jedrskih tehnologij. Med drugim izvaja aktivnosti v podporo varnemu obratovanju jedrske elektrarne Krško ter podpira izmenjavo informacij o jedrski znanosti doma in v tujini. Vsako leto organizira tudi mednarodno konferenco jedrskih strokovnjakov, ki je postala prepoznaven dogodek v regiji in širše.

Uspešni na področju strokovne dejavnosti in obveščanja javnosti

Temeljni nameni in cilji DJS so že od leta 1991 povezani z vzdrževanjem in stalnim izboljševanjem visoke kakovosti strokovne dejavnosti na področju jedrske znanosti in tehnologije, ter z dejavnostmi obveščanja javnosti o strokovnih vprašanjih, povezanih z jedrsko znanostjo in tehnologijo. Društvo je bilo pogosto aktivno pri obveščanju javnosti: "Pomembno vlogo smo odigrali tudi leta 1996 ob kampanji za organizacijo referenduma o predčasnem zaprtju NE Krško. Javnost smo intenzivno informirali o jedrski energiji in jedrski varnosti ter tudi javno polemizirali s pristaši takojšnjega zaprtja. Sedanje stanje jedrske elektrarne Krško, ki po tehničnih in varnostnih parametrih sodi med boljše elektrarne v svetu, kaže, da smo imeli člani DJS še kako prav," pravi prof. dr. Čepin in poudarja, da so člani DJS tako prispevali tudi k izboljšanju gospodarskega položaja Slovenije.

Leta 1999 so spremljali zamenjavo uparjalnikov v jedrski elektrarni Krško. Del tega je bil tudi prevoz uparjalnikov po cesti iz Kopra v Krško, ki je bil po celotni poti posebna atrakcija. Kompozicija teže več kot 600 ton je namreč s hitrostjo okoli 5 km/h več dni potovala po Sloveniji. Leto 2011 pa je zaradi nesreče s taljenjem sredice več reaktorjev na Japonskem zaznamovala povečana komunikacijska aktivnost članov DJS glede varnosti jedrskih elektrarn.

Sekciji DJS, mednarodna vpetost in izobraževanje

DJS je v zadnjih letih aktivno vključen v globalno pobudo Nuclear for Climate. V okviru društva delujeta sekcija mladih, imenovana MMG (Mreža mlade generacije), in Ženska sekcija Alfa. Sekciji sta vpeti v mednarodno sodelovanje prek omrežja YGN (Young Generation Network) in združenja WiN (Women in Nuclear), izpeljali pa sta že veliko uspešnih projektov. Tudi sicer so v DJS mednarodno aktivni, saj je društvo vpeto v Evropsko jedrsko društvo, ENS (European Nuclear Society). Podpisane imajo bilateralne sporazume o sodelovanju z več društvi v tujini, člani slovenskega društva pa zasedajo ali so zasedali pomembne funkcije v mednarodnih telesih. DJS je dejaven tudi na področju izobraževanja - med drugim organizirajo predavanja ter razprave o aktualnih temah in izdajajo strokovno literaturo.

Uspešno delovanje tudi v prihodnje

V letih 2015 in 2016 DJS aktivno sodeluje v procesu priprave Energetskega koncepta Slovenije. Kot zaključuje prof. dr. Marko Čepin, pregled delovanja društva skozi 25 let kaže na kontinuiteto dobrega dela na jedrskem področju v Sloveniji. "V dejavnosti društva so vpeti člani društva, ki prihajajo iz različnih organizacij. Prizadevali si bomo, da se bo naša dejavnost uspešno nadaljevala tudi v prihodnje."