O-STA

Otvoritev prenovljenih prostorov Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Ljubljana, dne 17.1.2017 je potekala otvoritev prenovljenih prostorov Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Prenova je obsegala sodobno zasnovan vhod s pokrito klančino za invalide, novo recepcijo in prostor za založbo. S pokritjem do sedaj neuporabnega atrija v avli smo pridobili dodaten prehod med dvema stavbama in nove svetle površine, ki so v prvi vrsti namenjene kreativnemu druženju študentov in bo nedvomno postal aktivno središče fakultete. S prenovo smo zagotovili tudi večjo energetsko učinkovitost stavbe in več naravne svetlobe v avli. Prenova je potekala od julija do decembra 2016, ko je Fakulteta za elektrotehniko pridobila uradno uporabno dovoljenje.

Pridobitve in uspehi posameznih članic so tudi zgodba o uspehu Univerze v Ljubljani, še posebej, kadar gre za plodno sodelovanje med članicami, kot je bilo sodelovanje med Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za arhitekturo, kjer so v okviru študentskega projekta nastale prve kreativne ideje, ki so bile dobra spodbuda za pričetek projekta prenove.

Dekan Fakultete za elektrotehniko prof. dr. Igor Papič je poudaril, da je to zaključek velikega projekta na fakulteti in je celotna zasnova avle zdaj centralno stičišče za študente in zaposlene. Še bolj pomembno pa je, da je v teh finančno zahtevnih časih fakulteta to investicijo izpeljala z lastnimi sredstvi.

Dekan dekan Fakultete za arhitekturo prof. mag. Peter Gabrijelčič je v kratkem nagovoru povedal, da je vesel, da so se ideje študentov in investitorja zlile v lepo zaključen projekt in da je nastal sodoben, prečiščen in svetel prostor.

Na Univerzi v Ljubljani si želimo še veliko podobnih uspehov in dobrega sodelovanja med članicami, je ob otvoritvi dejal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Fotografije:

1. Otvoritev ULFE: rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, dekan Fakultete za elektrotehniko prof. dr. Igor Papič, dekan Fakultete za arhitekturo prof. mag. Peter Gabrijelčič, in mag. Maja Slovenc, tajnik Fakultete za elektrotehniko. Avtor fotografije Milan Simčič.

2. UL FE Prenovljen vhod. Avtor fotografije Milan Simčič.

3. UL FE Prenovljena avla z atrijem. Avtor fotografije Milan Simčič.