O-STA

Vabilo novim članom - Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani

Na občnem zboru društva Klub alumni PF, ki je bil 24. januarja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je bilo izvoljeno novo vodstvo. Kot je neposredno po izvolitvi povedal novi predsednik društva prof. dr. Janez Kranjc, mora društvo postati "sečišče poti oziroma priložnost za vsakega člana, da vzpostavi stik s preostalimi člani." Glavni cilj društva je namreč v povezovanju članov na družabni in strokovni ravni. Na družabni ravni bo klub organiziral denimo kulturni večer in koncert Pravne fakultete, člani, ki bi se srečali z določenim strokovnim problemom, pa bi lahko preko kluba poiskali tiste, ki so se s podobnim strokovnim vprašanjem že srečali, preko kluba bi se lahko oblikovale ad hoc delovne skupine, posamezni člani bi lahko ponudili predavanja ali seminarje, lahko bi izmenjevali literaturo ipd.

Društvo Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani (s skrajšanim nazivom Alumni PF Ljubljana) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje posameznikov, ki je bilo leta 2004 ustanovljeno z namenom sodelovanja in druženja diplomantov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Član društva je lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je uspešno končal katerikoli javno veljavni program izobraževanja, ki ga izvaja ali ga je izvajala Pravna fakulteta v Ljubljani ali organizacija, ki je pravni prednik Pravne fakultete v Ljubljani. Članstvo v društvu se začne s podpisom pristopne izjave, v kateri podpisnik izjavi voljo, da postane član društva, in navede podatke o tem, kateri javno veljavni program izobraževanja iz prejšnjega odstavka je uspešno končal in kdaj, ter izjavi, da dovoljuje društvu vpogled v evidenco diplomantov Pravne fakultete v Ljubljani. Članarine, kot je sklenil tokratni občni zbor, do nadaljnjega ni (več).

Poleg novega predsednika - na tem mestu je zamenjal prof. dr. Franja Štiblarja, ki je bil glavni akter društva vse od ustanovitve leta 2004 in je postavil močne temelje za nadaljnje delo - so bili na tokratnem občnem zboru izvoljeni:

- podpredsednik: Boštjan Koritnik;
- tajnik društva: Rok Pavlin;
- člani upravnega odbora: dr. Miha Juhart, Roman Završek, Janja Roblek in dr. Marko Djinović;
- blagajnik Jernej Jeraj;
- predsednik nadzornega odbora: dr. Grega Strban;
- člana nadzornega odbora: Hinko Jenull in Peter Grum;
- predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih;
- člana disciplinske komisije dr. Vesna Bergant Rakočević in dr. Matija Damjan;
- člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Franci Gerbec, Branka Neffat, Primož Rojac, LL.M. in Boštjan Koritnik.