O-STA

Novinarska konferenca "Slovenija največje presenečenje evropskega Cofund razpisa Pametne prihodnosti mest", 2. februar 2017

S slovenskim znanjem do svetle prihodnosti industrijskih mest, inovativnih procesov pretoka znanja med univerzami in mestnimi skupnostmi ter do uporabe IKT tehnologij za nove načine vključevanja prebivalcev mest v javne prostore.

Tako lahko strnimo raziskovanje treh slovenskih projektov, ki so uspeli v močni evropski konkurenci ERA-NET Cofund razpisa "Pametne prihodnosti mest", ki ga je izvedla Skupna programska pobuda Urbana Evropa (JPI Urban Europe). Raziskave, ki jih bodo izvajali skupaj z evropskimi partnerji, nekateri tudi s podporo mreže partnerjev na več celinah bodo potekale v naslednjih treh letih.

Foto: STA

Trije uspešni projekti s slovensko udeležbo so:

1. Projekt Urbano izobraževanje v živo (Urban Education Live), Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, vodja skupine: doc. dr. Matjaž Uršič

2. Projekt Svetla prihodnost za črna mesta: mala industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi post-industrijskimi diskurzi (Bright Future), Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vodja skupine: dr. David Bole

3. C3PROSTORI - Uporaba IKT za so-ustvarjanje vključujočih javnih prostorov (C3Places), Urbanistični inštitut Republike Slovenije, vodja skupine: dr. Barbara Goličnik Marušić

Poudariti gre, da ZRC SAZU uspelo pridobiti projekt v vlogi koordinatorjev, kar je izjemen uspeh.

Skupna vrednost slovenskih projektov dosega skoraj 700.000 evrov. ARRS bo iz sredstev državnega proračuna prispevala 425.000 evrov. Z uspešno kandidaturo na razpis ERA-NET Cofund je ARRS za sofinanciranje pridobila 39 % sredstev (nekaj manj kot 270.000 evrov).

O visoki konkurenčnosti razpisa priča podatek, da je bilo v financiranje izbranih 15 od 187 prijavljenih mednarodnih projektov. 8 % stopnja uspešnosti pomeni skoraj polovico manjše možnosti za uspeh kot na nacionalnem razpisu ARRS (giblje se okrog 15%).