O-STA

Mentor leta 2016 je prof. dr. Mario Poljak

Društvo Mlada akademija je sinoči podelilo nagrado Mentor leta dr. Mariu Poljaku z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so ga doktorski študenti in strokovna komisija izbrali za najboljšega mentorja leta 2016. Izbor za mentorja leta, ki je letos potekal že osmič je namenjen promociji dobrih mentorskih praks v znanstvenem prostoru. Na slavnostnem dogodku, ki ga je Društvo Mlada akademija pripravilo v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bilo predstavljenih pet finalistov, poleg zmagovalca še prof. dr. Marko Stabej s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Mitja Kaligarič s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, doc. dr. Al Vrezec z Nacionalnega inštituta za biologijo in doc. dr. Kristina Žužek Rožman z Inštituta Jožef Stefan. Trenutni in nekdanji doktorski študentje so letos podali kar 155 nominacij za 101 mentorja, kar je skoraj trikrat več kot lani.

Po slavnostni podelitvi priznanj je potekala tudi okrogla miza ''Kaj pomeni biti dober mentor doktorskemu študentu?'', kjer so razpravljalci izmenjali mnenja in izkušnje o tem, kaj pomeni biti dober mentor doktorskemu študentu. Kot pomembne lastnosti mentorja so izpostavili osebnostne in strokovne lastnosti. Kot je slikovito strnil mentor leta, dr. Mario Poljak "z vsakim doktorandom še enkrat doktorira". Mentorstvo je primerjal s starševstvom in poudaril, da dobri mentorji niso mentorji zaradi nagrad, ampak so mentorji s srcem, kar je razvidno tudi iz predstavitev vseh letošnjih finalistov. Ker je sam kot predsednik Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID) veliko na poti, se pogosto poslužuje novih tehnologij za komuniciranje za mentoriranje na daljavo. Pravi, da je z mentorirancem potrebno razviti kakovosten odnos, kar omogoči, da "ni potrebno biti ves čas prisoten, potrebno pa je, da si dovolj pogosto v stiku". Večkrat smo tudi slišali, da je v Sloveniji pogrešano organizirano usposabljanje za bodoče mentorje, saj bi si želeli več mehkih znanj o reševanju konfliktov in komunikaciji. V Sloveniji je vsako leto mentoriranih več tisoč doktorskih študentov. Program mladih raziskovalcev, ki ga izvaja ARRS, uspešno poteka že več kot 30 let in skrbi za javno financiranje vitalizacije raziskovanja, zato je tematika izjemnega pomena za bogatenje slovenskega intelektualnega prostora.

Prof. dr. Mario Poljak

V obdobju, ko je bil Albert Einstein profesor, je k njemu prišel eden od študentov in opozoril:

"Vprašanja na letošnjem izpitu so enaka kot lansko leto."

"Res je", je odgovoril Einstein, "samo vsi odgovori so letos drugačni".

Prof. dr. Mario Poljak, dr. med., je specialist za klinično mikrobiologijo in vodja Laboratorija za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko aidsa in hepatitisov. Zaposlen je na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno je tudi predsednik Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID). Je mentor več doktorskim študentom, ki so nas s svojimi vlogami prepričali ne samo zaradi njegove izjemne strokovnosti, temveč tudi zaradi svoje predanosti mentoriranju. Za priznanje Mentor leta je bil letos predlagan prvič, nominiralo pa ga je kar pet njegovih nekdanjih in sedanjih doktorskih študentov, in sicer dr. Mateja Jelen, dr. Anja Oštrbenk, dr. Katarina Trčko, Anja Šterbenc in Tomaž Mark Zorec. Do sedaj je bil mentor že pri 24 doktoratih.

Prof. dr. Mario Poljak se je rodil 1965 v Osijeku. Diplomiral je leta 1990 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Med študijem je dvakrat prejel rektorjevo nagrado za najboljšega študenta. Leta 1993 je magistriral na Medicinski fakulteti v Zagrebu s področja klinične imunologije in alergologije z nalogo: "Tipizacija hantavirusov z verižno reakcijo s polimerazo". Doktorsko nalogo z naslovom: "Pomen okužbe s humanimi virusi papiloma v etiopatogenezi epitelijskih novotvorb grla in požiralnika" je zagovarjal leta 1995 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specializacijo iz klinične mikrobiologije je zaključil leta 1998. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za področje mikrobiologija in imunologija.

Med letoma 1990 in 1992 je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Od leta 1993 je zaposlen na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kot vodja Laboratorija za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko aidsa in hepatitisov. Laboratorij, ki ga vodi, redno ponuja 90 različnih molekularnih in seroloških preiskav in je edini laboratorij v Sloveniji, ki ponuja možnost celovite mikrobiološke obravnave in spremljanja bolnikov, okuženih s HIV in virusi hepatitisa. V laboratoriju se je na področju molekularne mikrobiologije strokovno izpopolnjevalo več kot 50 mikrobiologov, patologov in infektologov iz različnih držav.

Vsebina dogodka "Mentor leta 2016"

Podelitev priznanja "Mentor leta 2016" je potekala v soorganizaciji z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v sredo, 22. 3. 2017, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Prireditve se je udeležilo okrog 100 gostov - poleg številnih mentorjev in doktorskih študentov so se prireditve udeležili, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, prof. dr. József Györkös, ter predstavniki različnih slovenskih visokošolskih zavodov ter inštitutov. Prireditev je povezovala voditeljica in novinarka Maja Ratej.

Urška Slapšak, predsednica Društva Mlada akademija, je v uvodnem nagovoru pojasnila spremembo imena, vizijo in namen društva. Predstavila je nov logotip in sporočila, da je društvo pridobilo naziv statusa v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Izpostavila je promocijo dobrih mentorjev in mentorskih praks, saj je mentorstvo bistvenega pomena za razvoj doktorskega študenta v uspešnega in samostojnega raziskovalca.

Poleg podelitve nagrad štirim finalistom in zmagovalcu je na dogodku potekala tudi okrogla miza, na kateri se je razpravljalo o vprašanju ''Kaj pomeni biti dober mentor doktorskemu študentu?''. Na okrogli mizi so svoj poglede predstavili:

- dr. Mario Poljak (letošnji Mentor leta),

- dr. Duška Knežević-Hočevar (raziskovalka mentorstva)

- dr. Nedjeljka Žagar (prva slovenska dobitnica ERC Starting Grant) in

- dr. József Györkös (direktor agencije ARRS).

Izbor in slavnostna prireditev sta potekala v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

O Društvu Mlada akademija in izboru Mentor leta

Kaj je izbor Mentor leta?

Vloga mentorja v procesu razvoja doktorskega raziskovalca je pogosto zapostavljena. Visokošolski učitelji so ocenjevani predvsem skozi vidik raziskovalne uspešnosti, premalo pa se upošteva prenos znanja na doktorske študente. Zato v Društvu Mlada akademija (nekdanjega Društva mladih raziskovalcev Slovenije, DMRS) vse od nastanka zbiramo izkušnje in komentarje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere o upoštevanju njihovih pravic in dolžnostih, o mentorskih praksah in načinih usposabljanja. Žal se vse več govori o negativnih izkušnjah mladih na doktorskem študiju. Ob tem so mnogokrat prezrte dobre ustanove in mentorji, ki z veseljem delijo svoje izkušnje med mlajše, a se o njih le redko poroča. Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev.

Zakaj je pomembno mentoriranje (v znanosti in širše)?

Medgeneracijsko prenašanje znanja je izjemnega pomena za bogatenje slovenskega intelektualnega prostora. Čeprav je izobraževalni sistem zastavljen množično, kjer največji delež časa predstavljajo predavanja in vaje, so eden izmed najbolj učinkovitih načinov prenašanja znanja prav mentorske konzultacije. Z vključenostjo v bližnji odnos z osebnostno zrelim in strokovno podkovanim mentorjem, imamo mladi neprecenljivo priložnost, da poleg strokovnega znanjavsrkamo tudi njegov odnos do ljudi, pristop do dela, in pogled na življenje. Mentor lahko preko svojega velikega vpliva tako pospeši, kot tudi uniči kariero bodočega strokovnjaka.

Ker smo v Mladi akademiji tako bivši kot trenutni doktorski študenti, imamo mnogo izkušenj z različnimi mentorskimi praksami. Izbor (in dogodek) Mentor leta, je način, s katerim želimo izpostaviti ne samo nekaj odličnih mentorjev, temveč predvsem dobre mentorske pristope, ki smo jih prepoznali, in za katere želimo, da bi se jih navzeli tudi preostali mentorji v visokem šolstvu in znanosti.

Želimo si, da bi se pomembnosti kakovostnega mentoriranja začeli zavedati tudi v drugih krogih - mogoče je čas, da se začnemo o pomembnosti mentorskih praks pogovarjati tudi v širši družbi.

O Društvu Mlada akademija

Društvo Mlada akademija (MA) je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu.

Naš glavni namen je združevanje mladih delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti. Skrbimo za izobraževanje članov in javnosti o z raziskovanjem povezanih temah in zastopamo interese mladih v znanosti in visokem šolstvu. Zavzemamo se za vzpostavitev meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije. Poleg izobraževalnih dejavnosti, organiziramo tudi družabne in poljudnoznanstvene dogodke, s katerimi želimo spodbuditi povezovanje mladih v znanosti iz različnih področji, v sproščenem in neformalnem vzdušju.

Priznanje Mentor leta je Društvo Mlada akademija letos podelilo osmič. V preteklih letih so nagrade prejeli prof. dr. Barbara Simončič (2015) z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Marko Bajec (2014) s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Zdravko Kutnjak (2013) iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Boris Žemva (2012) z Inštituta Jožef Stefan, prof. dr. Igor Muševič (2011) z Inštituta Jožef Stefan, prof. dr. Domen Leštan (2010) z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Janko Kos (2009) s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.