O-STA

Izjava za javnost Mladinskega sveta Slovenije po seji Sveta vlade Republike Slovenije za mladino

Na današnji, 7. seji Sveta vlade Republike Slovenije za mladino, se je Svet vlade seznanil z delom delovnih skupin v okviru Sveta vlade za mladino. Do naslednje seje Sveta Vlade, bodo ministrstva pripravila pregled sodelovanja, participacije mladih na različnih področjih in možnosti za okrepitev participacije mladih na različnih ravneh in v različnih procesih. Na Mladinskem svetu Slovenije še posebej pozdravljamo pobudo o pripravi tematske seje vlade na temo mladih, za katero upamo, da bo realizirana v najkrajšem možnem času.

Na današnji, seji Sveta vlade Republike Slovenije za mladino, je Mladinski svet Slovenije predstavil poročilo o projektih strukturiranega dialoga in priporočila za participacijo mladih, ki so jih zbrali prav prek projektov strukturiranega dialoga.

Strukturirani dialog je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Bistvo strukturiranega dialoga na področju mladine je njegova poudarjena vertikalna razsežnost. S tovrstnimi projekti želimo mladim omogočiti večjo vključenost v procesih odločanja in možnost, da izrazijo svoje mnenje, hkrati pa preko posvetovanj z mladimi prepoznavamo realne potrebe mladih v različnih okoljih. Mladinski svet Slovenije je že več let nacionalni koordinator projektov strukturiranega dialoga, ki jih izvaja po vsej Sloveniji z različnimi skupinami mladih.

Prav na podlagi predlogov in želja mladih je Mladinski svet Slovenije pripravil tudi priporočila za spodbujanje participacije mladih, ki jih je predstavil tudi na današnji seji Sveta vlade za mladino. Priporočila zajemajo konkretne predloge ukrepov, ki so namenjeni nosilcem formalnega in neformalnega izobraževanja, odločevalcem, državi in mladinskim organizacijam. V Mladinskem svetu Slovenije med drugim predlagajo več poudarka na predmetih državljanska vzgoje in boljšo strokovno podporo pedagoškim delavcem, ki izvajajo tovrstne predmete. Odločevalcem predlagajo predvsem okrepljeno vključevanje mladih v telesa in organe, ki neposredno ali posredno vplivajo na položaj in prihodnost mladih. Državi priporočajo uvedbo mladinskih kvot in znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice ter uvedbo sistema e-volitev. Mladinske organizacije pa bi po mnenju mladih in Mladinskega sveta Slovenije morala več časa posvetiti razvoju kvalitetnih programov za spodbujanje politične participacije članov ter učinkovitem in inovativnem načinom informiranja.

Podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije za organiziranje in participacijo Maša Eržen je dejala, da verjame da bodo mladi končno postali prioriteta tudi v dejanjih in ne zgolj besedah in da bodo priporočila Mladinskega sveta Slovenije dosledno upoštevana. Ob tem je še poudarila:

"Celostna ureditev politike participacije mladih v Sloveniji je nujno potreben korak k doseganju avtonomije mladih in njihovi aktivni participaciji v družbi ter posledično k zagotavljanju trajnostnega družbenega razvoja. Mladi so pogosto najbolj prezrt del družbe, za katerega po mnenju mnogih ni treba uvajati posebnih ukrepov. Tako razmišljanje pa zaradi pomembnosti življenjskih prehodov, ki jih posameznik opravi v obdobju mladosti, ni pravilno. Če si torej želimo zdravo, skladno in povezano družbo, ki bo nudila perspektivno prihodnost in v kateri bodo ljudje z veseljem ter produktivno živeli, moramo ustrezno poskrbeti prav za mlade - skupaj z mladimi"

Kontakt in dodatne informacije pr@mss.si ali na 051 384 431 (Andraž Šiler)