O-STA

Poročilo zaključku zbiranja vlog za subvencije 2001

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je do 6. julija 2001, ko se je iztekel tudi podaljšan rok za oddajo vloge za prejem sredstev iz naslova Subvencije 2001, prejela nekaj manj kot 64.000 vlog.

Po prvih podatkih so kmetovalci podali največ zahtev za neposredna plačila na površino oziroma za poljščine (koruza in pšenica, oljnice, oljna ogrščica, krmne rastline – trava stročnice in drugo).

Zaradi temeljitejših priprav na projekt Subvencije 2001 je bilo letos pri oddanih vlogah manj napak, še vedno pa so bile nekatere vloge brez vpisanega datuma izpolnitve, brez izpolnjene kontrolne liste, brez seznama predtiskanih parcel, brez številke MID-a, brez podpisa tudi drugih družinskih članov in zahtevka, za kaj upravičenec sploh vlaga vlogo za subvencijo.