O-STA

5. Italijanski poslovni forum Od socialnega podjetja do socialnih inovacij Ljubljana, Inštitut Jožefa Stefana, ponedeljek, 13. februar 2017

Včeraj, 13.2., se je v Ljubljani odvil že peti Italijanski poslovni forum (IBF), ki so ga skupaj z znanstveno raziskovalnim Inštitutom Jožef Stefan organizirali Italijansko-slovenski forum, Italijansko veleposlaništvo v Sloveniji ter Agencija za gospodarsko promocijo pri italijanskem veleposlaništvu.

Tema letošnjih razprav, v katerih je sodelovalo več kot 120 predstavnikov institucij, podjetnikov, tretjega sektorja in civilne družbe, je bilo socialno podjetje, obravnavano z različnih vidikov tokratnih sogovornikov, ki so si v konstruktivnem vzdušju izmenjali svoje izkušnje in kompetence, vedno upoštevajoč podjetništvo, inovacije in konkurenčnost.

Jurij Giacomelli, predsednik Italijansko-slovenskega foruma in Jadran Lenarčič, direktor Inštituta Jožef Stefan, glavnega znanstvenega vozlišča v Sloveniji, sta poudarila pomembnost bilateralne izmenjave, ki združuje vladne predstavnike in uspešne podjetnike iz obeh držav.

Med uradnimi nagovori je veleposlanik Italije v Sloveniji, nj. eks. Paolo Trichilo, izpostavil pozitivne posledice konfrontacije in sodelovanja pri razvoju socialnega podjetja med Italijo, eno izmed naprednejših evropskih držav na tem področju, in Slovenijo, ter, bolj splošno, tudi pomembnost socialne dimenzije v evropskem okolju.

Z vrsto dogodkov, ki so zaobjeli celotni obseg socialnega podjetništva, od vladnih, pa vse do akademskih in operativnih iniciativ, je torej forum posegel v samo bistvo letošnje teme. Slovenski državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Tadej Slapnik, in vodja tehničnega sekretariata italijanskega Ministrstva za delo in socialno politiko, Bruno Busacca, sta predstavila smernice nacionalnih politik za tretji sektor in inovacije, uvedene na terenu, ki spremljajo njegov razvoj. Profesor Carlo Borzaga, Predsednik evropskega raziskovalnega inšituta o zadružništvu in socialnem podjetništvu (EURICSE) in Mojca Žganec Metelko, generalna sekretarka Slovenskega foruma za socialno podjetništvo, sta osvetlila raziskovalni in izkustveni vidik na terenu ter poudarila perspektive na področju inovacij, ki jih lahko socialno podjetje ustvari, ne da bi pozabila na posebni aspekt socialnega akterja, ki proizvaja dobrine in storitve za tistega, ki jih ne more plačati. Silvan Peršolja iz Kleti Goriška Brda, "družinske" vinske kleti v Goriških Brdih, kjer je združenih 400 vinogradniških družin, Stefania Marcone iz podjetja Legacoop in Marco Ratti iz banke Banca Prossima, so predstavili svoje dobre prakse, oziroma uspešne vplive, ki jih vsaka posamezna realnost ima tako za lokalno okolje, kot tudi za podjetje samo.Barbara Predan, direktorica Inštituta za oblikovanje Univerze v Ljubljani, je poudarila prispevek inovacij, ki ga spodbujajo zadružna omrežja. V zaključni razpravi, ki sta jo moderirala direktorica Agencije ITA-ICE v Ljubljani, Elisa Scelsa in Generalni direktor banke Intesa Sanpaolo, Giancarlo Miranda, so govorniki podrobneje spregovorili o podjetniških in finančnih vidikih in sicer preko primerov odličnosti podjetij Aquafil, Poligon Creative Centre in Unicredit Bank Slovenija, vodilnih v svojem sektorju, ki se z združevanjem podjetniških dejavnosti in vprašanj, pripadajočih sferi socialnega podjetništva, vsakodnevno ukvarjajo.