O-STA

Razpisujemo štipendije za študijsko leto 2017-2018

.
Ustanova patra Stanislava Škrabca je na svoji spletni strani objavila razpis za dodeljevanje enoletnih štipendij za dodiplomski, drugostopenjski magistrski študij ter za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja. Ekratne štipendije so na voljo tudi za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

Razpisno besedilo ter vloga za podelitev štipendije je na voljo tu: http://www.skrabceva-ustanova.si/index.php/razpis/47-razpis-za-stipendije.

Uprava Ustanove patra Stanislava Škrabca se je na dopisni seji 30. januarja 2017 odločila, da prestavi podelitev nagrade Škrabčeve ustanove v leto 2018, ko bomo obeleževali 100-letnico smrti p. Stanislava Škrabca. Razpis za nagrado bo tako objavljen meseca marca v prihodnjem letu.

Škrabčeva ustanova nagrajuje zaslužene za izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja in podeljuje štipendije že od leta 2004. Na fotografiji je prvi nagrajenec Škrabčeve ustanove prof. dr. Jože Toporišič in prva generacija štipendistov: Kozma Ahačič, Jernej Habjan, Mojca Horvat, Karin Marc Bratina, David Puc in Neža Zajc.

Podeljujemo in nagrajujemo. Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2004 podeljuje študijske štipendije odličnim do- in do-diplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-slovenistike za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja.
Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že 88 štipendij izbranim študentom.

Čestitamo!
Kozma Ahačič, štipendist iz našega prve generacije, je bil ponovno izbran za ime tedna va Valu 202.
Kozma Ahačič je z dvema izdajama Kratkoslovnice za osnovnošolce in dijake pogumno prekinil dolgoletno tradicijo ene same, akademske slovnice. Napisal je privlačno, razumljivo slovnico za vse tiste, ki bi radi dobili kratek vpogled v sodoben knjižni jezik, kot ga kažejo sodobni korpusi slovenskega jezika.

Prepletamo pomene in vrednosti.

V svoje poslanstvo ne tkemo le pomena negovanja vrednosti materinščine in njej sorodnih jezikov, temveč se trudimo v vseh ozirih promovirati njegove vrednosti. Prav zato nam je v veliko zadovoljstvo, da se nam pridružujejo v izvrševanju tega poslanstva mnoge gospodarske družbe, ki prepoznavajo slovenski jezik kot pomembno vrednoto.

Ustanova patra Stanislava Škrabca je neprofitni sklad, ki z nabiranjem sponzorskih in donatorskih sredstev omogoča kakovosten študij in raziskovanje jezikov študentom in znanstvenikom. Poslanstvo Škrabčeve ustanove so-uresničujejo številna podjetja, občine pa tudi posamezniki, ki z osebnimi donacijami podpirajo delovanje Škrabčeve ustanove.

Čemu?

V dobrem desetletju odgovornega delovanja se je Škrabčeva ustanova razvila v vitalno stičišče družbeno odgovornega gospodarstva, jezikovno zavednih posameznikov ter raziskovalcev in proučevalcev slovenskega jezika, slavistike in filologije. In delovanje pušča sledi.

Prof. dr. Marko Stabej, profesor na Oddelku za slovenistiko na ljubljanski Filozofski fakulteti in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik:
" Kdo malo govori, pa veliko pove? Radodarna Ustanova patra Stanislava Škrabca gotovo. Lepo je, da na dve leti nagrajuje, doslej šestkrat. Pa bi slovensko jezikoslovje preživelo tudi brez Škrabčeve nagrade. Brez štipendij veliko težje. Resen in predan slovenistični študij je namreč lepši, a zahtevnejši kot kdaj koli. Zavest, da ti izbranemu ali izbrani nekdo stoji ob strani, se ne meri le v evrih, čeprav denar še kako prav pride. Meri se v veselju do cvetenja in radostnem pričakovanju letine. Še na mnogo generacij! "

V dobrem desetletju odgovornega delovanja se je Škrabčeva ustanova razvila v vitalno stičišče družbeno odgovornega gospodarstva, jezikovno zavednih posameznikov ter raziskovalcev in proučevalcev slovenskega jezika, slavistike in filologije. In delovanje pušča sledi.

Prof. dr. Marko Stabej, profesor na Oddelku za slovenistiko na ljubljanski Filozofski fakulteti in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik:
" Kdo malo govori, pa veliko pove? Radodarna Ustanova patra Stanislava Škrabca gotovo. Lepo je, da na dve leti nagrajuje, doslej šestkrat. Pa bi slovensko jezikoslovje preživelo tudi brez Škrabčeve nagrade. Brez štipendij veliko težje. Resen in predan slovenistični študij je namreč lepši, a zahtevnejši kot kdaj koli. Zavest, da ti izbranemu ali izbrani nekdo stoji ob strani, se ne meri le v evrih, čeprav denar še kako prav pride. Meri se v veselju do cvetenja in radostnem pričakovanju letine. Še na mnogo generacij! "

Kristina Pranjić, štipendistka Škrabčeve ustanove:
" Škrabčeva štipendija zame prvenstveno pomeni spodbudo za nadaljnje znanstveno raziskovanje. Pomeni potrditev dosedanjih dosežkov in motivacijo za vztrajanje na humanističnem področju. V današnjem času, ko ima največjo vrednost tisto, kar je utilitarno oz. koristno, izmerljivo z vrednostjo končnega rezultata, potrebuje humanistika vedno novih potrjevanj svoje pomembnosti in namembnosti. Zato štipendija Ustanove Patra Stanislava Škrabca pomeni tudi potrjevanje področja humanistike nasploh in sega v roko vsem mladim raziskovalcem in študentom, ki so se odločili negovati jezik in širše - človeško kulturo. "

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo d.d.:
"Sodelavci v družbi Salonit Anhovo z odgovornim delom in zavezanostjo razvoju ustvarjamo pozitivne rezultate, zato lahko podpiramo dobre programe na lokalni in nacionalni ravni. Prioritetno podpiramo razvojne programe različnih društev in skupin v lokalni skupnosti, saj od tu prihaja večina naših zaposlenih. Na nacionalni ravni se odločamo predvsem za podporo znanstvenim in strokovnim pobudam, za katere menimo, da so državnega pomena in prenašajo znanje tudi preko meja. Odločitev za podporo Ustanovi patra Stanislava Škrabca je zato del naše zaveze o podpori nacionalno pomembnim programom. Delamo in živimo v obmejnem območju in zato so nam tudi osebno pomembna prizadevanja Ustanove patra Stanislava Škrabca pri skrbi za slovenski jezik."


Copyright © 2016 Ustanova patra Stanislava Škrabca, Vse pravice pridržane.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se strinjali s prejemanjem novic Ustanove patra Stanislava Škrabca.