O-STA

Sodelujte pri raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostne prometne strategije

Velenje, 22. maj 2017 - Mestna občina Velenje se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64 slovenskih občinah. Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev - tako v naši občini, kot na državni ravni.

Raziskavo izvajamo CEPP - Center za vodenje participativnih procesov in podjetje LOCUS, d. o. o., Ministrstvo RS za infrastrukturo - Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko ter občine, ki smo vključene v pripravo Celostnih prometnih strategij.

Želimo, da pri raziskavi sodeluje čim več naših občank in občanov, zato vas prosimo, da si vzamete 10 minut za izpolnitev spletnega vprašalnika na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257.

V uvodu vprašalnika boste našli tudi dodatna pojasnila o raziskavi.

Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje (http://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/CPS/CPS%20MOV%20Publikacija%20www.pdf).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas prijazno pozdravljamo,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si