O-STA

Potrjen Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

Velenje, 30. junij 2017 - Svetnice in svetniki so na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje potrdili Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021.

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje zajema analizo stanja razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje (MOV) ter PEST in SWOT analizo. Razdeljena je na razvojno in trženjsko strategijo.

V Mestni občini Velenje se pomena turizma dobro zavedamo, zato je strategija pomemben dokument, ki bo v prihodnjih letih s svojo vsebino in kazalniki osnova pri razvoju turizma - zelo pomembnega stebra gospodarstva v nadaljnjem razvoju Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,


Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si