O-STA

Potrjen Predlog Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje

Velenje, 30. junij 2017 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so danes na seji Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

V Mestni občini Velenje dejavnost turističnega vodenja ureja Odlok o lokalnem turističnem vodenju (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011 in 20/2012). Za organizacijo turističnega vodenja je po odloku odgovoren TIC Velenje, ki sedaj deluje v okviru Zavoda za turizem Šaleške doline.

Zavod za turizem Šaleške doline je bil ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja Šaleške doline, zato se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma prenese opravljanje dejavnosti v javnem interesu vključno z dejavnostjo turističnega vodenja na Zavod za turizem Šaleške doline.

Prijazen pozdrav,

Služba z odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si