O-STA

Nova revija Razvoj Mestne občine Velenje

Velenje, 30. maj 2017 - Konec minulega tedna smo v Mestni občini Velenje izdali revijo Razvoj, v kateri na več kot 70. straneh predstavljamo v obdobju od leta 2011 dalje realizirane razvojne in investicijske projekte, kot tudi projekte, ki jih nameravamo izvesti v prihodnjih letih, vse tja do leta 2020. Revijo so v teh dneh v poštne nabiralnike prejela tudi vsa gospodinjstva v mestni občini Velenje. Prijazno vabljeni k ogledu revije Razvoj na spletni strani Mestne občine Velenje (http://www.virtualni-katalog.si/MOVelenje/RevijaRazvoj).

Revija Razvoj je malo drugačen pregled našega dela. Z njo želimo predstaviti naše delo in približati projekte našim občankam, občanom kot tudi drugim obiskovalcem. Revijo smo razdelili na štiri vsebinska poglavja, ki skupno predstavljajo več kot 120 projektov. To so Podjetno Velenje (gospodarski razvoj, turizem), Sonaravno Velenje (okolje, promet), Izobraženo Velenje in Velenje za življenje (kultura, šport, zdravstvena oskrba, varnost bivanja, sosedski odnosi, sociala).

Velenje je mesto številnih priložnosti. Vse to se je in se pravzaprav vedno bolj izraža v izvajanju razvojnih in investicijskih projektov, ki so v vseh fazah priprave in vodenja zelo zahtevni, tako z vidika finančne konstrukcije kot vsebinske zasnove in operativne izvedbe. V obdobju 2011-2016 smo za investicije v Mestni občini Velenje namenili kar 108 milijonov evrov. V Velenju smo realizirali projekte, ki imajo visoko dodano vrednost, velik pomen za nadaljnji razvoj mesta in pomenijo bistven dvig kvalitete življenja. V Mestni občini Velenje smo v obdobju 2004-2016 uspeli pridobiti kar 42 milijonov evrov evropskega in državnega sofinanciranja; od tega v zadnjih petih letih več kot polovico oz. 23,5 milijona. Tudi za prihodnja leta smo si zastavili zelo visoke cilje, ki so izrazito razvojno naravnani in bodo pomembno spremenili izgled in utrip mesta.

Trenutno v mestni občini Velenje izvajamo štiri mednarodne projekte: Evropsko kulturno pot reformacije (ECRR) na programu Srednja Evropa, Urbano vrtičkarstvo (AgriGo4Cities) in Elektromobilnost (eGUTS). Projekt trajnostne mobilnosti (CHESTNUT) izvajamo kot vodilni partner dvanajstčlanskega mednarodnega konzorcija.

Marca letos smo v okviru razpisa programa teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa prejeli odobrene projekte s področja ohranjanja kulturne dediščine (HICAPS, RUINS), energetske učinkovitosti javnih zgradb in infrastrukture (BOOSTEE, eCentral) ter okolju prijazne mobilnosti (SMART COM). Skupna vrednost odobrenih projektov Mestne občine Velenje je 1,7 milijona evrov, od tega bomo 85 % finančnih sredstev prejeli iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg tega zaključujemo še zadnje priprave za prijave projektov v okviru finančnega mehanizma CTN - Celostne teritorialne naložbe. Prijavili bomo projekte, s katerimi bomo v prihodnjih letih pridobili dodatna evropska sredstva za razvojne investicije v mestu. Optimistično pričakujemo, da bomo iz navedenega mehanizma prejeli 8-10 milijonov evrov.

Mestna občina Velenje bo tako v 15-letnem obdobju (2004-2019) skupno pridobila najmanj 51 milijonov evrov evropskega in državnega sofinanciranja, od tega več kot 32,6 milijona v zadnjem obdobju oz. od leta 2011 naprej.

Veseli bomo vašega odziva v zvezi z revijo, vsebino ali projekti. Pobude in predloge lahko pošljete na elektronski naslov: info@velenje.si

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si