O-STA

Medijski zajtrk Mladinskega sveta Slovenije

Danes je v prostorih Mladinskega sveta Slovenije potekal prvi Medijski zajtrk MSS. Dogodek na katerem je Mladinski svet Slovenije predstavil svojo poslanstvo, trenutne aktivnosti in aktualno problematiko mladih v Sloveniji.

Mladinski svet Slovenije (v nadaljevanju MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju in je v Republiki Sloveniji reprezentativna organizacija za zagovarjanje interesov mladih. V petek, 2. junija 2016, je v prostorih MSS potekal prvi Medijski zajtrk MSS, ki je bil namenjen predstavitvi trenutnih aktivnostih, ki jih izvaja MSS; položaja mladih in aktualne problematike mladih v Sloveniji.

Tin Kampl, predsednik MSS, je predstavil štiri prioritetna področja za leto 2017, ki so zaposlovanje, participacija, medgeneracijsko sodelovanje in stanovanjska problematika mladih. Prvo med njimi je zaposlovanje mladih, kjer se je stanje v zadnjem času, zaradi ukrepov Jamstva za mlade, sicer izboljšalo, še vedno pa je brezposelnih mladih (do 29 let) 18.237. Poseben problem zaposlovanja mladih prestavlja tudi prekarizacija, ki mladim onemogoča dostojno življenje. MSS na tem področju med drugim predlaga večjo povezanost med izobraževanjem in trgom dela, uvedbo vseživljenjske karierne orientacije in programe za vzpodbujanje socialnega podjetništva in podjetnosti med mladimi ter ukrepe proti prekarizaciji.

Drugo izmed prioritetnih področji za MSS je participacija mladih. Slovenija je v skupini držav EU z najmanj politične participacije mladih. Mladinski svet tukaj predlaga uvedbo mladinskih kvot po vzoru ženskih kvot, uvedbo e-volitev in znižanje volilne pravice na 16 let. Posebej pomembni sta vključitev mladih v Ekonomsko-socialni svet (ESS), svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tin Kampl je izrazil razočaranje nad Vlado Republike Slovenije, ki ne prisluhne vključevanju mladih v ESS. V Mladinskem svetu Slovenije poudarjamo, da se o prihodnosti ne moremo odločati brez mladih.

Tretjo področje predstavlja medgeneracijsko sodelovanje, kjer je MSS aktivno sodeluje tudi z Zvezo društev upokojencev Slovenije, saj se zavedamo, da bodo ukrepi, vezani na demografske spremembe, imeli velik učinek na današnjo mlado generacijo. V mesecu februarju smo v MSS organizirali tudi prvega v seriji načrtovanih posvetov o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti.

Četrto področje predstavlja stanovanjska problematika. Tin Kampl je poudaril, da bo trenutna generacija bo prva generacija, ki ji grozi tveganje, da bo živela slabše od svojih staršev. To so kaže tudi na področju stanovanjske problematike, kjer si mnogi mladi in mlade družine ne morejo privoščiti lastnega stanovanja. Država jim tukaj ni v pomoč, kar kaže tudi primer stanovanj v soseski Zeleni Gaj, kjer je Stanovanjski sklad Republike Slovenije gradil draga in elitna stanovanja. MSS je v preteklosti tudi predlagal, da bi del stanovanj, ki jih ima v lasti Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v najem mladim. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je bilo leta 2015 v Sloveniji praznih 170. 952 stanovanj.

Na koncu je Tin Kampl povabil zbrane na dogodek Prostovoljec leta, ki bo potekal 20. 6. 2017 na Brdo pri Kranju. Prostovoljec leta poteka že zaporedoma 15. leto, častni pokrovitelj dogodka pa je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

V prilogi Vam pošiljamo tudi fotoutrinke in gradivo uporabljeno na Medijskem zajtrku.

Za vprašanja ali pojasnila nas kontaktirajte na pr@mss.si ali 040 797 994 (Klemen).