O-STA

Javni razpis za spodbujanje podjetništva

Velenje, 7. junij 2017 - Mestna občina Velenje je na občinski spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 27, ki je izšel v petek, 2. junija 2017, objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2017.

Javni razpis bo odprt do 7. julija 2017, razpisna dokumentacija pa je na voljo v vložišču Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (Javne objave/Javni razpisi).

Na javni razpis za sofinanciranje podjetništva v mestni občini Velenje se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in so vključeni v SAŠA inkubator, d. o. o., Velenje.

Za javni razpis Mestna občina Velenje namenja 40 tisoč evrov, in sicer za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih podjetij. Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek za sofinanciranje je 4 tisoč evrov, najnižji možni znesek za sofinanciranje pa 500 evrov.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev ter merila za vrednotenje projektov.

Prijavitelji morajo vloge oddati do 7. julija 2017 do 9. ure na naslov Mestna občina Velenje - vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje