O-STA

Sodelujte v raziskavi o vključevanju javnosti

Mestna občina Velenje se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64 slovenskih občinah. Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev - tako v naši občini, kot na državni ravni.
Do 20. junija 2017 še lahko sodelujete v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij, ki se izvaja v 64 slovenskih občinah.
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Centrom za vodenje participativnih procesov - CEPP in podjetjem LOCUS, d. o. o. pripravilo spletno anketo, s katero želi pridobiti mnenja občanov in občank ter ključnih deležnikov, ki so sodelovali v postopku CPS, pa tudi poglede ostalih Slovencev in Slovenk glede vključevanja javnosti v upravljanje lokalnih skupnosti nasploh.
Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v Sloveniji v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito.

Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje (http://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/CPS/CPS%20MOV%20Publikacija%20www.pdf).

Prijazno vabljeni k sodelovanju!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji