O-STA

Bronasti znak policije Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja

Velenje, 15. junij 2017 - Pretekli teden je na prireditvi ob Dnevu policije v Kulturnem domu Slovenj Gradec Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja prejela Bronasti znak policije za sodelovanje. Priznanje je s strani generalnega direktorja slovenske policije Marjana Fanka in direktorja Policijske uprave Celje Jožeta Senica prevzela vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, ki je skupni organ 15 občinskih uprav, je dobila priznanje za uspešno sodelovanje s policijo pri krepitvi varnosti. Sodelovanje med medobčinskim redarstvom in policijo je uspešno že veliko let in je bilo že pred leti izpostavljeno kot primer dobre prakse za ostala redarstva in policijo.

Na Policijski upravi Celje so zapisali: "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja s svojimi oblikami dela zelo veliko prispeva k varnosti na tem območju. Delo redarstva je zelo pomembno pri mirujočem prometu, predvsem v mestih Velenje in Šoštanj, kjer redarji zelo dobro skrbijo za prometno kulturo, saj je njihova prisotnost usmerjena metodično. V sodelovanju s Policijsko postajo Velenje redarji nadzorujejo in kontrolirajo varnostno bolj izpostavljene kraje in območja. Prav tako sodelujejo s policisti v mešanih opazovalnih službah (tudi ponoči) in to je oblika dela, ki je preizkušena in traja že kar nekaj let. V zadnjih dveh letih pa so se policistom na kolesih v opazovalnih službah pridružili tudi redarji na kolesih. Kot nova oblika sodelovanja med redarstvom in policijo, je bila med občani zelo dobro sprejeta, prav tako pa tudi kot pomoč pri posameznih policijskih dejavnostih (urejanju in kontroli prometa, zavarovanju raznih prireditev, odkrivanju prekrškov po Zakonu o zaščiti živali, itd.). Pri načrtovanju skupnega dela z medobčinsko inšpekcijo nikoli ni pomislekov glede uresničevanja zastavljenih ciljev. Nasprotno. V nekaterih oblikah dela so s svojim naprednim pristopom in poznavanjem problematike na ožjem in širšem območju tisti, ki bistveno prispevajo k varnosti na tem območju. Menimo, da je Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja Mestne občine Velenje s svojim delom veliko prispevala k razvoju in širitvi varnostne kulture, predvsem pa k ugledu tudi policijskih dejavnosti."


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje