O-STA

Kakovost mivke in tal na otroških igriščih v Velenju ustrezna

Velenje, 23. junij 2017 - V maju smo na območju Mestne občine Velenje izvajali vzorčenje in analize mivke ter prsti na različnih lokacijah. Mivko smo vzorčili iz peskovnika na centralnem otroškem igrišču, peskovnika na otroškem igrišču pri bloku Goriška 65 in peskovnikov pri treh enotah Vrtca Velenje (Najdihojca, Vrtiljak in Lučka). Vzorci prsti so bili odvzeti na dveh otroških igriščih (centralno otroško igrišče, Vrtec Velenje - enota Najdihojca) in na Velenjski plaži. Rezultati analize prsti so pokazali, da so vsebnosti izmerjenih snovi v odvzetih vzorcih precej pod mejnimi imisijskimi vrednostmi, ki so določene za tla, in pod predlaganimi standardi kakovosti tal za otroška igrišča.

Za vse obravnavane peskovnike je bilo ugotovljeno, da so izmerjene vsebnosti kovin As, Cd, Hg, Pb, Ni in Cr v odvzetih vzorcih mivke občutno manjše od najvišjih sprejemljivih koncentracij za mivko na otroških igriščih in so zato primerni za igranje otrok. Monitoring je izvedlo podjetje Erico, d. o. o.

Za dodajanje mivke v večino peskovnikov v mestu skrbi po koncesijski pogodbi podjetje Andrejc, d. o. o., ki je zavezan dobavljati mivko z ustreznimi certifikati.

Več o rezultatih analiz mivke v peskovnikih in prsti najdete na spletni strani www.velenje.si.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546

www.velenje.si