O-STA

Sprejete spremembe Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MO Velenje za leto 2017 ne spreminjajo namembnosti zemljišča ob Šaleški cesti

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

Velenje, 10. julij 2017 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na junijski seji sprejeli Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017.

S sprejetim Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 svetnice in svetniki niso spremenili namembnosti zemljišča ob Šaleški cesti, ampak omogočili njegovo prodajo.

Prostor med gozdom in Šaleško cesto ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje, ki na tem območju dovoljuje različne novogradnje razen proizvodnje.

Doslej sta interes za nakup tega zemljišča izkazali dve gospodarski družbi, ki se ukvarjata s trgovsko dejavnostjo, vendar formalne ponudbe nismo prejeli. Zemljišče se bo prodajalo na javnem razpisu, na katerega se bo lahko prijavil kdorkoli, ni pa nujno, da se bomo za prodajo odločili; odvisno od ustreznosti prispelih prijav. V vsakem primeru pa bo moral objekt, če bo do izgradnje prišlo, ustrezati Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje, zanj pa bo potrebno pridobiti tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546

www.velenje.si