O-STA

Predstavitev poslovanja Mestne občine Velenje v prvem polletju 2017

Velenje, 17. avgust 2017 - V torek, 22. avgusta, bomo ob 10. uri v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (2. nadstropje) pripravili novinarsko konferenco, na kateri bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič predstavil poslovanje Mestne občine Velenje v prvem polletju 2017.

Na novinarski konferenci bodo prisotni tudi direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik, vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik in vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

Prijazno vabljeni, da se udeležite novinarske konference!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546

www.velenje.si