O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Župan sprejel gasilce, prostovoljce, krvodajalce ...

Velenje, 5. september 2017 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v petek, 1. septembra, popoldan na prizorišču TRC Jezero v Velenju sprejel gasilce, pripadnike civilne zaščite, člane društev s področja zaščite in reševanja, policiste, krvodajalce, prostovoljce in mestne redarje.

S sprejemom se jim je želel zahvaliti za njihovo nesebično in prizadevno delo ter velik prispevek k delovanju lokalne skupnosti.

Sprejema se je udeležilo veliko gostov, ki so se najprej pomerili v različnih športno-zabavnih igrah, imenovali smo jih Županove igre, ki jih je pripravila Športna zveza Velenje v sodelovanju s ŠRZ Rdeča dvorana.

V igrah se je preizkusilo osem različnih ekip, najboljši pa so bili: PGD Šalek (3. mesto), PIGD Premogovnik (2. mesto) in ekipa civilne zaščite, ki je osvojila 1. mesto.

Na sprejemu je župan Mestne občine Velenje gasilskim društvom predal tudi nekaj nove opreme. Mestna občina Velenje je v skladu s finančnim planom gasilskega poveljstva namenila za nabavo nove opreme v letošnjem letu 55 tisoč evrov. Od tega smo sofinancirali nakup novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Bevče v višini 35 tisoč evrov, razliko (9.962 evrov) so zbrali člani društva sami. PGD Pesje je prevzelo v upravljanje prikolico za reševanje ob neurjih. Vrednost prikolice je 7.869 evrov. Sofinancirali smo tudi nabavo novega kompresorja za polnjenje IDA v višini 5 tisoč evrov za PGD Velenje. Ostala društva so prejela zaščitno in reševalno opremo, ki je namenjena osebni zaščiti gasilca in skupno opremo, ki jo potrebujejo gasilci pri intervencijah v višini 7.131 evrov.