O-STA

Skupščina NLB imenovala tri nove, nadomestne člane nadzornega sveta

8. september 2017

Danes, 8. septembra, je potekala 29. redna Skupščina NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Na predlog Nadzornega sveta NLB je skupščina imenovala tri nove člane nadzornega sveta: dr. Vido Šeme Hočevar, mag. Simono Kozjek in dr. Petra Groznika. Popolnjen Nadzorni svet NLB tako odslej deluje v 8-članski zasedbi.


"V imenu Nadzornega sveta NLB želim izraziti zadovoljstvo ob današnjem imenovanju novih članov. Bogate izkušnje in znanje, ki ga dobivamo v ekipo z njihovim prihodom, bodo nedvomno obogatili delovanje nadzornega sveta. Ta je že do sedaj nemoteno opravljal svoje delo, v osemčlanski zasedbi pa bo v času, ko se bančništvo sooča z vedno več izzivi, še bolj učinkovit," je popolnitev Nadzornega sveta NLB pospremil njegov predsednik Primož Karpe.

Vida Šeme Hočevar, doktorica pravnih znanosti, je od letošnjega leta pooblaščenka Uprave Skupne pokojninske družbe, pred tem pa je bila skoraj deset let generalna sekretarka Banke Slovenije.

Simona Kozjek, po izobrazbi magistra ekonomije, je z letošnjim letom prevzela funkcijo predsednice Uprave Name, v Zavarovalnici Triglav pa je v letih od 2013 do 2017 zasedala mesto direktorice službe za spremljavo poslovanja.

Peter Groznik, doktor znanosti je bil zadnjih pet let član Uprave Gorenja, od letos pa direktor in lastnik podjetja NorthGrant, ki se ukvarja z investicijskih in poslovnim svetovanjem.

Včeraj, 7. septembra, se je Nadzorni svet NLB na svoji korespondenčni seji seznanil z odstopno izjavo člana Davida Kastelica in soglašal z njegovim predlogom za skrajšanje odpovednega roka. Funkcijo člana nadzornega sveta se mu izteče z dnem zasedanja skupščine tj. danes.

Nadzorni svet NLB je tako odslej 8-članski in deluje v sestavi: Primož Karpe, predsednik nadzornega sveta, Andreas Klingen, namestnik predsednika, člani: Alexander Bayr, David Eric Simon, dr. Laszlo Urban (vsi dosedanji člani) in dr. Vida Šeme Hočevar, mag. Simona Kozjek ter dr. Peter Groznik.

V postopku, ki je potekal skladno z zakonskimi zahtevami in internimi akti, je banka za izbrane kandidate pripravila oceno primernosti (Fit & Proper). Komisija za imenovanja pri Nadzornem svetu NLB d.d. je skladno z bančno zakonodajo podala pozitivno oceno primernosti kandidatov, ki zajema presojo vseh ključnih kriterijev primernosti kandidatov, posebej pa tudi izjavo o morebitnem konfliktu interesov ter neodvisnosti kandidatov. Slednje je potrdil tudi Nadzorni svet NLB. Vsi trije kandidati so bili ocenjeni kot primerni oz. ustrezni.

NLB Komuniciranje

Vsa sporočila za javnost