O-STA

Redarji z novim skuterjem mobilnejši

Velenje, 15. september 2017 - Zaposleni v Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja opravljajo nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov in veljavne državne zakonodaje ter podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. Najpogosteje vršijo nadzor nad mirujočim prometom in z njim povezanimi kršitvami.

Po novem bodo lahko redarji pri svojem delu uporabljali tudi skuter znamke Yamaha N-MAX 125 cmm, ki jim bo omogočal boljšo mobilnost.

Redarji so doslej pri opravljanju svojih delovnih nalog na območju petnajstih občin uporabljali eno službeno vozilo, skuter Yamaha Aerox 49,20 cmm in kolesa.