O-STA

O odkrivanju in preprečevanju poslovnih goljufij

Ljubljana, 18. september 2017 - V sredo in četrtek, 20. in 21. septembra 2017, bo na Pravni fakulteti v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja potekala 1. konferenca Poslovna forenzika, v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex ter Visoke šola za računovodstvo oziroma Inštituta za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri Visoki šoli za računovodstvo v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani.

Namen konference je osvetliti vprašanja in dileme forenzičnih preiskav na področjih davkov, računovodstva in financ, vse tudi s pravnega gledišča. Osrednja tema letošnje konference je odkrivanje in preiskovanje nezakonito pridobljenega premoženja ter s tem povezani preiskovalni in pravni postopki. Vsekakor gre za zelo aktualna in širše družbeno pomembna vprašanja, med drugim pa se bo 30 strokovnjakov dotaknilo tudi teh vprašanj:

  • Kako lahko zgrešene in napačne poslovne odločitve menedžmenta v zvezi s prekomernim zadolževanjem ogrozijo podjetja, jih spravijo na rob solventnosti ali celo v stečaj?
  • Ali gre morda za posebne vrste goljufijo, če se prekomerno poveča finančni vzvod in ima podjetje v svoji pasivi neprimerno več dolga kot lastniškega kapitala?
  • Kakšen je še sprejemljiv delež zadolženosti v pasivi bilance stanja podjetja?
  • Kaj je to "optimalna kapitalska struktura" oziroma "kapitalska ustreznost"? Je to razmerje med dolžniškimi (izposojenimi) viri in lastniškimi viri podjetja?
  • Kateri so možni in tudi najbolj učinkoviti načini ugotavljanja velikosti nezakonito pridobljenega premoženja?
  • Kaj je pranje denarja in kako se denar "opere"? Kako pa je storjeno kaznivo dejanje pranja denarja? Je denar lažje oprati, kot pa pranje dokazati na sodišču?
  • Naj vrne poleg čistega dobička, pridobljenega s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, storilec tudi stroške in izdatke, ki jih je imel s storitvijo kaznivega dejanja? Naj se uporabi torej neto ali bruto princip odvzema premoženjske koristi?

Na dogodku pričakujejo več kot 100 udeležencev iz gospodarstva in državnih institucij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in preiskovanjem ter sankcioniranjem predvsem gospodarske kriminalitete.