O-STA

Soočenje kandidatov za predsednika Republike Slovenije z mladimi

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, in Inštitut za politični menedžment (IPM), v sodelovanju z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), organizirata soočenje predsedniških kandidatov na temo "Mladi kot temelj razvoja slovenske družbe". Soočenje bo potekalo v sredo, 11. oktobra 2017, med 12. in 14. uro v veliki dvorani Fakultete za družbene vede (FDV UL), na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.

Z napovedjo kandidatur svojih kandidatov oz. kandidatk so se v bitko za položaj predsednika države vključile vse relevantne politične stranke v državi. Kot kaže, bo v politični tekmi sodelovalo več kandidatov kot na predsedniških volitvah leta 2012, kar pomeni, da lahko pričakujemo pestro in zanimivo volilno kampanjo.

Mladi se v Sloveniji in v drugih razvitih državah soočajo s številnimi izzivi. Neustavljivi procesi kot so individualizacija, povečevanje družbenega razslojevanja, rasna in etnična nestrpnost, nekontrolirana globalizacija in absolutna prevlada paradigme o stalnem povečevanju produktivnosti in konkurenčnosti determinirajo življenja mladih. Včasih ti izzivi predstavljajo osebni izbor, pogosto pa so rezultat političnih in širših družbenih procesov, pri kreiranju katerih v sistemu predstavniške demokracije

sodelujejo najvišji politiki v državi, ki poleg svojih formalnih pristojnosti predstavljajo tudi vrhovne

politične (in moralne) avtoritete.

Od kandidatov in kandidatk za položaj predsednika republike si obetamo odgovore na vprašanja o nekaterih ključnih vsebinah, ki zadevajo mlade in položaj mladih. Ker mladi kot posebna demografska skupina predstavljajo temelj za prihodnji razvoj slovenske družbe in države, bodo kandidati in kandidatke tekom soočenja odgovarjali na vprašanja, ki jih bodo mladi sami identificirali kot pomembna. V ta namen lahko vprašanja, ki bi jih osebno predstavili kandidatom in kandidatkam, ki se

potegujejo za položaj predsednika, zapišete v posebni rubriki na prijavnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani MSS (www.mss.si) in IPM (www.ipm.si). Organizatorji soočenja bomo vsa prejeta vprašanja razvrstili v ustrezne vsebinske sklope, ki bodo osnova za soočenje predsedniških kandidatk in kandidatov.

Za več informacij se obrnite na pr@mss.si (040-797-994) ali info@ipm.si.

Mladinski svet Slovenije