O-STA

Velenje aktivno vključeno v postopke za čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi

Velenje, 26. oktober 2017 - Včeraj, v sredo, 25. oktobra, je na sedežu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) v Celju potekal delovni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki DARS-a, Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in lokalnih skupnosti (podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič in predstavnik Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Andrej Grobelnik).

Prisotni so uvodoma pregledali aktualno dogajanje v zvezi z izvedbo projekta tretje razvojne osi - sever. Ugotovljeno je bilo, da so v teku javna naročila za izbor izvajalca za odkupe nepremičnin in postopki za pridobitev izvajalca za izvedbo parcelacij. Ko bodo ti postopki zaključeni, bodo izvajalci pristopili do lastnikov zemljišč in predvidoma v začetku leta 2018 začeli z razgovori s posamezniki.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je pri tem podal pobudo, da se lastnike zemljišč obravnava posamično in da se pred razgovori z njimi o tem obvesti tudi posamezno lokalno skupnost. Izrazil je tudi pričakovanje, da bodo lastniki zemljišč obravnavani strokovno in pravično.

Prav tako je v pripravi razpis za izbor projektanta, ki bo poskrbel za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI). Po zagotovilih pristojnih organov, naj bi bila sredstva za odkupe zemljišč in projektiranje zagotovljena v državnem proračunu in poslovnem načrtu DARS-a.

Na pobudo lokalnih skupnosti je bila vzpostavljena spletna podstran (https://www.dars.si/Dokumenti/O_avtocestah/Investicije_in_obnove/Tretja_razvojna_os_1062.aspx), kjer so na voljo vse informacije o aktivnostih na področju izgradnje tretje razvojne osi.