O-STA

Ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko del konzorcija za vključitev vsebin GS1 za terciarno izobraževalno raven

V četrtek, 26. oktobra, so predstavniki več šol in fakultet s podjetjem GS1 podpisali pismo o nameri sodelovanja v projektu Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za terciarno izobraževalno raven. Del konzorcija projekta, katerega cilj je povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom, tako postaja tudi ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko. Srečanja in slavnostnega podpisa so se udeležili tudi direktorica GS1 Slovenija Zdenka Konda, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Stojan Sorčan, predsednik Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje mag. Branko Kumer in direktor Centra RS za poklicno izobraževanje Elido Bandelj. Podpis pisma o nameri sta vodila Janez Dekleva iz Mednarodnega centra za prenos znanja (MCPZ) ter dr. Mateja Podlogar iz GS1. S strani fakultete za elektrotehniko se je podpisa udeležil prof. dr. Janez Bešter, ki je ob tem dejal: "Sodelovanje Fakultete za elektrotehniko z GS1 je še en korak v tradicionalni strateški usmeritvi projektnega sodelovanja s podjetji. Projektno sodelovanje, tudi z vabljenimi predavatelji iz podjetij, bogati pedagoško in raziskovalno delo. Kroženje znanja med fakulteto in podjetji je organizirano tudi v obliki vseživljenjskega učenja, sodelovanje z GS1 prinaša nove vsebine tudi na to področje."

Kompetence in znanje diplomantov

V organizaciji GS1 se zavedajo, da bodo lahko le diplomanti s kompetencami in znanjem konkurirali na vse bolj zahtevnem trgu dela, kjer širše poslovno okolje zahteva tudi bolj specializirana in praktična znanja. Glede na to, da ima organizacija v Sloveniji več kot 3300 članov oziroma uporabnikov, predvsem iz predelovalne in trgovske dejavnosti, logistike ter zdravstva, potrebe gospodarstva zelo dobro pozna. Njihova vizija je svet, v katerem z močjo standardov blago in informacije učinkovito in zanesljivo krožijo po vsem svetu in s tem ustvarjajo pogoje za dobrobit gospodarstva in izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi.