O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Preventivna akcija "Varnost v prometu"

Velenje, 9. november 2017 - Policisti Policijske postaje Velenje in članice ter člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje bodo v soboto, 11. novembra 2017, ob 18.30 v preddverju Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje organizirali preventivno akcijo "Varnost v prometu".

Policisti Policijske postaje Velenje bodo s kratkimi filmi, fotografijami in drugim preventivnim materialom prikazali temo prometnih nesreč. Članice in člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje pa bodo predstavili simulator varne vožnje, ki posnema vse situacije, ki se odvijajo v prometu, tako v mestu kot na obmestnih cestah ali avtocestah, od semaforiziranih križišč, krožišč, razvrščanja do uporabe smerokazov, prometnih znakov in hitrostnih omejitev.

Na dogodku bomo delili tudi odsevna telesa za pešce (kresničke in odsevne trakove).

V sklopu preventivne akcije se bo ob 19.30 v veliki dvorani glasbene šole začel koncert Policijskega orkestra (abonma Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje; vstopnina 10 evrov).