O-STA

Ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko povečuje obseg mednarodnega sodelovanja na področju IKT

Uspešno sodelovanje na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) z univerzami v Evropi ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko še nadgrajuje s sodelovanjem s prestižnimi univerzami na Kitajskem, v ZDA in Rusiji. Ker so IKT pomemben del družbenega razvoja, se zavedajo, da je treba znanje iz tega področja neprestano razvijati in dopolnjevati tudi zunaj naših meja. Prav tako pa najnovejše znanje, ki ga imajo profesorji s Fakultete za elektrotehniko, širiti dalje, med domače in tuje profesorje in študente.

Mednarodna izmenjava znanj

Sodelovanje na tem področju je potekalo že v preteklih letih, ko so na Fakulteti za elektrotehniko gostovali zanimivi tuji strokovnjaki iz omenjenih držav in predstavili svoje izsledke in najnovejša znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Enako priložnost pa so imeli tudi strokovnjaki ljubljanske fakultete, ko so svoja znanja širili na univerzah na Kitajskem, v ZDA in Rusiji.

Slovenski profesorji v tujini

Prof. dr. Andrej Kos je že več let vabljen predavatelj na Normalni univerzi v Pekingu in gostujoči predavatelj na Univerzi za telekomunikacije v St. Peterburgu ter Tehnični univerzi v Grazu na področjih tehnologij in storitev interneta stvari, digitalizacije in odprtih inovacij. Doc. dr. Anton Kos pa je letos na Univerzi za znanost in tehnologijo v Missouriju v ZDA predstavil študije primerov uporabe senzorskih omrežij v zdravstvu in športu. Kot gostujoči predavatelj je predaval tudi na univerzi v Sankt Petersburgu skupaj z viš. pred. dr. Matevžem Pustiškom. Na kitajski univerzi v Jinanu, kjer so bile osrednja tema sodelovanja ključne tehnologije za obdelavo bioloških senzorskih signalov v športu in zdravstvu ter aplikacije blokovnih verig, pa je poleg zgoraj omenjenih strokovnjakov predaval tudi doc. dr. Anton Umek.

Sodelovanje se nadaljuje

Fakulteta za elektrotehniko sodelovanje z omenjenimi univerzami nadaljuje tudi letos. S tovrstnimi aktivnostmi namreč utrjujejo povezave v svetu in pripomorejo k temu, da se znanje o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah širi in razvija ter tudi tako prispeva k družbenemu napredku.