O-STA

Delovno srečanje ministra Gorazda Žmavca in deželnega odbornika Giannija Torrentija

V četrtek, 14. novembra 2017, sta minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in deželni odbornik za kulturo Furlanije - Julijske krajine (FJK) Gianni Torrenti imela delovno srečanje na Brdu pri Kranju.

Srečanja so se udeležili tudi državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Aleksandra Pivec, vodja sektorja za Slovence v zamejstvu na Uradu Robert Kojc, generalni direktor direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo Igor Teršar in predstavnica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Tatjana Rener ter predstavnika slovenskih krovnih organizacij v Italiji Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO).

Osrednje teme srečanja so bile: izvajanje Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, kjer je minister Žmavc izpostavil pomen uveljavljanja določil zakona in spremljanja izvajanja tega zakona v praksi, še posebej pa je poudaril pomembnost uveljavljanja načel vidne dvojezičnosti in nadaljnje podpore programom za vzpostavitev dvojezičnosti večjega obsega in kvalitete, ter nenazadnje pričakovanja za nadaljnja prizadevanja vseh strani pri iskanju sistemske rešitve za poučevanje slovenščine, s posebnim poudarkom na Kanalski in Terski dolini, sodelovanje dveh držav v luči čezmejnih bilateralnih projektov, in sicer oblikovanje tem za program in podporo evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG SLO-IT ter prizadevanja za vračilo Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti.

Deželni odbornik Torrenti je izrazil zahvalo za povabilo in organizacijo srečanja z ministrom Žmavcem in njegovo delegacijo ter izpostavil zadovoljstvo nad tem, da imata z ministrom enake cilje in se je v nadaljevanju potrebno pogovarjati le o korakih in poteh za čim boljše zasledovanje le-teh in njihovo čim prejšnjo in čim bolj učinkovito doseganje. Izpostavil je tudi velik pomen ter priznanje imenovanja Igorja Jakomina na čelo Deželnega šolskega urada za FJK.

Oba predstavnika slovenskih krovnih organizacij v Italiji sta izrazila zadovoljstvo nad sklicem in organizacijo tega srečanja ter poudarila, da je so dobri odnosi med Slovenijo in Italijo ter Slovenijo in FJK ključnega pomena za položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji.