O-STA

Znanstveni simpozij: Arhitekturna zgodovina, mesto v srednjem in zgodnjem novem veku

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 24. in 25. novembra 2017 organizirajo znanstveni simpozij ARHITEKTURNA ZGODOVINA, MESTO V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU.

Program znanstvenega simpozija

Ljubljana, 24.-25. november 2017

Petek, 24. november 2017 / Friday, 25 November 2017

9.30-10.00, predavalnica / Room 343

Otvoritev posveta / Inaugural Addresses

- prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani /Dean of the Faculty of Arts

- Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Director General of the Institute fort he Protection of Cultural Heritage of Slovenia

10.00-13.00, predavalnica / Room 343

Predseduje / Chair Dušan Mlacović

10.00-10.20 Miha Kosi: Ustanovitev mesta - podelitev mestnih pravic realnost ali konstrukt)

10.20-10.40 Predrag Marković: Regnum et sacerdotium: uloga vjere i politike vladara iz dinastije Arpadovića u postanku gradova Zagreba (1094.) i Čazme (1232.)

10.40-11.00 Diskusija / Discussion

11.00-11.30 Odmor / Coffee Break

11.30-11.50 Irena Benyovsky Latin: Utjecaj mletačke vlasti na urbane promjene istočnojadranskih gradova u 13. stoljeću (izabrani primjeri)

11.50-12.10 Ana Plosnić Škarić: Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću

12.10-12.30 Laris Borić: Priča o dva grada (i jednoj dvojnoj komuni): Osor i Cres u zoru ranog novog vijeka

12.30-13.00 Diskusija / Discussion

15.30-18.00, predavalnica / Room 343

Predseduje / Chair Robert Peskar

15.30-15.50 Mojca Marjana Kovač: Milje (Muggia): razlike in podobnosti ohranjenih srednjeveških urbanističnih elementov naselbine

15.50-16.10 Fedja Košir: Urejeni sestoji srednjeveških mest na Slovenskem

16.10-16.30 Diskusija / Discussion

16.30-17.00 Odmor / Coffee Break

17.00-17.20 Aleksander Ostan: Kako se paradigmatski kopernikanski obrat na prehodu iz srednjega v novi vek manifestira v podobi in oblikotvorju mest

17.20-17.40 Živa Deu: Stara naselbinska jedra - zapuščina preteklosti in sodoben življenjski utrip

17.40-18.00 Diskusija / Discussion

Programski in organizacijski odbor:

doc. dr. Laris Borić (Sveučilište u Zadru)

izr. prof. dr. Dubravka Botica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

prof. dr. Matej Klemenčič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

doc. dr. Dušan Mlacović (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

doc. dr. Renata Novak Klemenčič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

doc. dr. Robert Peskar (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

izr. prof. dr. Igor Sapač (Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru)

doc. dr. Helena Seražin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

doc. dr. Luka Skansi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

prof. dr. Karin Šerman (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

izr. prof. dr. Marko Špikić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

prof. dr. Aleš Vodopivec (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani)

Organizatorji:

Oddelek za umetnostno zgodovino

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2

SI - 1000 Ljubljana

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2

SI - 1000 Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Poljanska 40

SI - 1000 Ljubljana

Simpozij Arhitekturna zgodovina je sofinanciran s sredstvi raziskovalnega programa Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana št. (P6-0199 ), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Sponzor simpozija