O-STA

Minister Gorazd Žmavc in ministrski komisar Ferenc Kalmár zaključila XVII. zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije

V torek, 21. novembra 2017, se je na Brdu pri Kranju zaključilo XVII. zasedanje slovensko-madžarske medvladne me šane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski.

Gorazd Žmavc minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu je kot vodja slovenske delegacije sopredsedoval XVII. zasedanju slovensko-madžarske medvladne mešane komisije. Madžarsko delegacijo je vodil Ferenc Kalmár, ministrski komisar za razvoj sosednjih politik madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino.

Na začetku zasedanja sta obe strani pozdravili rezultate dosežene na podlagi priporočil preteklega zasedanja. Posebna pozornost je bila namenjena 25. obletnici podpisa sporazuma, katere obeležitev je potekala 6. novembra 2017 v Ljubljani. Obletnici podpisa bo namenjena tudi udeležba predsednika Državnega zbora RS dr. Brgleza na konferenci 24. novembra 2017 ob uradnem obisku v Budimpešti. Zasedanje se je zaklju čilo s podpisom zapisnika obeh sopredsedujočih.

Minister Gorazd Žmavc je poudaril pomen obeh narodnih skupnosti in zagotavljanja ustrezne ravni njihovih pravic pri nadaljnji krepitvi dobrih medsosedskih odnosov med obema državama. Izpostavil je, da je za razvoj manjšin na obeh straneh meje ključnega pomena spodbujanje njune gospodarske osnove, ki bo prispevala h krepitvi skupnega čezmejnega prostora.

Ferenc Kalmár se je zahvalil za učinkovito izvedbo zasedanja in poudaril pomen dobrih in tesnih stikov med obema državama. V nadaljevanju je izpostavil, da je letošnje zasedanje, tako kot lansko, potekalo v prijetnem in konstruktivnem vzdušju ter v dobrobit obeh narodnih skupnosti ter predstavil ključne dosežke na podlagi priporočil prejšnjega zasedanja in poudaril najpomembnejša priporočila pravkar izvedenega zasedanja.