O-STA

44. seja Nadzornega sveta: NLB Skupina v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila visokih 184 milijonov evrov čistega dobička

29. november 2017

Danes, 29. novembra, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 44. seji, na kateri je osrednjo pozornost namenil rezultatom poslovanja NLB Skupine v devetih mesecih leta 2017. V tem obdobju je NLB Skupina ustvarila 184,0 milijonov evrov dobička po davkih, kar pomeni povečanje za 92,5 milijona evrov oziroma 101 odstotek v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prispevek strateških tujih trgov k čistemu dobičku skupine je v devetih mesecih letošnjega leta znašal 73,8 milijona evrov. Del njihovega dobička se preko izplačanih dividend (48,1 milijona evrov) odraža tudi v rezultatu NLB d.d. na samostojni osnovi, ki je v devetih mesecih znašal 145,3 milijona evrov. Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine je na voljo v Medletnem poročilu za 3. četrtletje, ki ga je banka javno objavila danes.


Nadzorni svet je ob tem izrazil veliko zadovoljstvo z doseženim, saj je NLB Skupina z že 15-im zaporednim pozitivnim četrtletjem potrdila vzdržno dobičkonosno poslovanje in zastavljeno strategijo skupine.

"K izredno dobrim rezultatom poslovanja vedno več, blizu polovice, prispevajo strateški trgi izven Slovenije, kjer skupina nadomešča zaostrene konkurenčne pogoje v Sloveniji in bistveno nižjo maržo, ki jo matična banka dosega na domačem trgu. Drugi opazen trend je, da tako v Sloveniji kot na JVE trgih k rezultatu vse več prispeva poslovanje s prebivalstvom, kar pomeni, da banka dodatno razpršuje tveganja in še izboljšuje sestavo svojih portfeljev. Ta dva trenda že sama po sebi dvigujeta njeno vrednost. Tretji element, ki ga je vredno izpostaviti in pohvaliti, pa je, da so letos prvič tudi nestrateške dejavnosti, ki jih sicer opuščamo, pozitivno prispevale k rezultatu banke, saj je tudi ta segment posloval z dobičkom," je dosežene rezultate komentiral predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe in dodal: "Hkrati dobiček skupine, dosežen v devetih mesecih, že napoveduje zgodovinsko rekordne rezultate ob koncu letošnjega leta."

Poudariti velja, da se je rezultat iz rednega poslovanja pred rezervacijami izboljšal za 10 %, kar je pokazatelj kontinuiranega dobrega dela v banki. Posledično se je donos na kapital (ROE po davkih) ob upoštevanju enkratnih učinkov in negativnega stroška tveganja povečal na 15,9 odstotka. Čisti poslovni prihodki so se povečali za 2 odstotka glede na enako obdobje lani, k čemur so največ prispevale višje opravnine in ostali redni neobrestni prihodki. Kontinuirano rast čistih poslovnih prihodkov, tako čistih obrestnih kot tudi prihodkov iz čistih opravnin, je zaznati predvsem na strateških tujih trgih, ki so v obravnavanem obdobju dosegli 6 % rast.

Stroški so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za 3 %, predvsem zaradi nižjih stroškov dela in administrativnih stroškov na račun uspešnih ukrepov optimizacije. Nadaljevanje zniževanja stroškov je vplivalo na količnik stroškovne učinkovitosti (CIR), ki se je izboljšal na 56,8 %.

Konec tretjega četrtletja 2017 se je kakovost kreditnega portfelja dodatno izboljšala, za kar je bilo ključno zavzeto delo, usmerjeno k reševanju in izterjavi slabih kreditov, kar se je posledično odrazilo v sproščanju kreditnih rezervacij. Vse našteto se odraža v zmanjšanju obsega slabih posojil za 16,2 % in nižjem deležu slabih posojil (NPL), ki trenutno znaša 11,9 %, medtem ko je delež slabih izpostavljenosti (mednarodno bolj primerljiv količnik NPE) padel na 8,3 %. Stopnja pokritja, ki ostaja visoka (77,5%), predstavlja pomembno prednost NLB Skupine, kakovost kreditnega portfelja pa ostaja še naprej eden izmed njenih ključnih ciljev. Preudarno upravljanje tveganj in visoke likvidnostne rezerve predstavljata trdno osnovo za rast v prihodnosti.

Količnik skupnega kapitala in količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala (CET1) sta znašala 16,3 odstotka, kar priča o kapitalski trdnosti NLB Skupine.

Nadzorni svet NLB

Vsa sporočila za javnost