O-STA

V Velenju prehodi za pešce bolje osvetljeni

Velenje, 6. december 2017 - V Mestni občini Velenje smo v letošnjem letu naročili in delno že izvedli projekt "Ocena nevarnosti ter priprava ukrepov za izboljšanje varnosti na območjih prehodov za pešce v Mestni občini Velenje".

Letos smo za izvedbo projekta namenili 80 tisoč evrov, za drugo leto pa načrtujemo še okoli 40 tisoč evrov.

Osvetljenost smo izboljšali na prehodih za pešce na Šaleški cesti (10 prehodov), na Tomšičevi cesti (11 prehodov), na Cesti Františka Foita (4 prehode), na Celjski cesti pri Mömaxu (en prehod) in v Šaleku (3 prehode), kjer je bil nameščen tudi svetlobni bič ter novi prometni znaki za znižanje hitrosti in označbe prehoda za pešce.

Že v letu 2016 se je Mestna občina Velenje na podlagi ocen strokovnih služb, mnenj organov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje ter pobud javnosti odločila in oblikovala delovne skupine za izdelavo tehničnega elaborata, s katerim bi identificirali nevarne prehode za pešce ter strokovno ocenili ukrepe potrebne za izboljšanje varnosti na teh prehodih. Deloma se je stanje izboljševalo z umestitvijo dodatnih vertikalnih in horizontalnih prometnih znakov ter označb in povišanjem osvetljenosti na prehodih za pešce, ki je bilo izvedeno v sklopu izvajanja obnove infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje.

V naslednjem letu bomo ta projekt, ki ga je pripravilo podjetje ADESCO, d. o. o., nadaljevali in izboljšali osvetljenost še na ostalih prehodih na Cesti talcev ter Prešernovi in Kidričevi cesti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje