O-STA

Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko podelili nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

V petek, 15. 12. 2017, je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekala tradicionalna podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije. Nagrade se podeljujejo že od leta 1970 dalje, v sedeminštiridesetih letih podeljevanja pa je nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED.

Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, predvsem distribucijskega elektroenergetskega sistema, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča je letos podelila nagrado za doktorsko disertacijo in dve nagradi za pridobitev naslova magistra.

Nagrado za doktorsko disertacijo je prejel dr. Blaž Kirn (mentor: prof. dr. Marko Topič) iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo ZMOGLJIVOST SONČNIH FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN SKOZI ŽIVLJENJSKI CIKEL.

Nagradi za pridobitev naslova magistra sta šli v roke Loris Somi, mag. inž. el. (mentor: izr.prof.dr. Boštjan Polajžer; somentor: red.prof.dr. Gorazd Štumberger) iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo OPTIMALNA USKLADITEV USMERJENIH NADTOKOVNIH RELEJEV V RADIALNIH IN ZAZANKANIH OMREŽJIH Z INTEGRIRANO RAZPRŠENO PROIZVODNJO in Janiju Franku, mag. inž. el. (mentor: prof. dr. Boštjan Blažič) iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo TESTIRANJE PRETVORNIŠKIH NAPRAV S SIMULATORJI V REALNEM ČASU IN METODAMI HIL.

Vključno z letom 2017 je bilo podeljenih 291 nagrad - od tega 165 nagrajencem iz ljubljanske, 62 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 55 doktoratov znanosti, 90 magistrskih nalog in 146 diplomskih del.

O nagradi prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču - ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov - TELA v Ljubljani.

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji je v celotnem obdobju delovanja vse do l. 2012 predsedoval profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov. Z letom 2013 je vodenje komisije prevzel dr. Zvonko Toroš.